SBX500 SingleTurn M.C.Y

Max obežný priemer 650 mm  
Max sústružený priemer 550 mm  
Max priemer tyčového polotovaru 74/117* mm  
Max priemer tyčového polotovaru s adaptérom  66/103* mm
Max hmotnosť obrobku v hrotoch 1000 kg
Max hmotnosť obrobku upnutého letmo 372 kg

*platí pre špeciálne vyhotovenie

https://www.trens.sk/sites/default/files/01_katalog_mailova_verzia_sk_11.pdf
https://www.trens.sk/sites/default/files/tech_list_sbx500_bez_13.pdf

Všeobecný popis

Výkonné sústružnícke centrum robustnej konštrukcie určené do strojárskej stredne až veľkosériovej výroby na opracovanie súčiastok jednoduchých i zložitých geometrických tvarov. Vyhotovenie s Y osou a poháňanými nástrojmi umožňuje obrobenie súčiastok so zložitým geometrickým tvarom na jednom stroji, čo skracuje čas výroby a zvyšuje presnosť obrobkov.

Stroj výrazne prispieva k nárastu produktivity pri zreteľnom znížení investičných nákladov. 

Najdôležitejšie charakteristiky

 • Modulárna koncepcia umožňujúca zostaviť stroj pre široký rozsah technológií a materiálov
 • Protivreteno s priechodzím upínaním umožňuje kompletné opracovanie
 • Y os s použitím suportového klina prispieva k zvýšeniu stability rezného procesu
 • Rýchla nástrojová hlava veľkosti VDI 40 s 12-imi poháňanými nástrojmi
 • C osi so samostatným servopohonom pre zabezpečenie  presnej a stabilnej polohy obrobku pri zaťažení reznými silami
 • Valivé valčekové vedenia s únosnosťou dimenzovanou pre náročné hrubovacie ale i presné dokončovacie operácie
 • Zväčšené vŕtanie vretien rozširuje možnosti obrábania širšieho sortimentu obrobkov
 • Integrovaný riadiaci panel zlepšuje ergonómiu ovládania stroja operátorom
 • Programovanie v grafickom 3D prostredí s pomocou technologických cyklov
 • Technológie pohonov s úsporou elektrickej energie
 • Možnosť integrácie priemyselných robotov pre manipuláciu polotovarov a obrobkov
 • Chladiace zariadenie s tlakom od 0,7 MPa (7 barov) do 2,0 MPa (20 barov)
C-os
Spojité riadenie ° 0-360 po 0,001
Max. otáčky vretena min -1 50/45*
Krútiaci moment (podľa opcie)    S1 Nm 337/380*

 

Nástrojové systémy
12-polohová axiálna nástrojová hlava s pohonom rotačných nástrojov
Počet nástrojových pozícií 12
Počet poháňaných nástrojových pozícií 12
Priemer hriadeľa (podľa DIN 69880) mm 40
Spojka 20x0,8, DIN 5480
Max. prierez noža mm 25x25
Výkon motora pre pohon nástrojov kW 10
Max. krútiaci moment Nm 63
Max. otáčky min -1 4 000

 

Nástrojové systémy
12-polohová radiálna nástrojová hlava s pohonom rotačných nástrojov*
Počet nástrojových pozícií 12*
Počet poháňaných nástrojových pozícií 12*
Priemer hriadeľa (podľa DIN 69880) mm 40*
Spojka 20x0,8, DIN 5480*
Max. prierez noža mm 25x25*
Výkon motora pre pohon nástrojov kW 10*
Max. krútiaci moment Nm 63*
Max. otáčky min -1 4000*

Charakteristické znaky

Produkčné sústružnícke centrá robustnej konštrukcie so šikmým lôžkom určené pre vysokopresné a produktívne obrábanie v náročných podmienkach viaczmennej prevádzky.

 • Variabilné stavebnicové riešenie postavené na monolite šikmého lôžka zo šedej liatiny – vysoká tuhosť a presnosť stroja
 • Kvalitné komponenty od renomovaných výrobcov – dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť pri zachovaní dlhodobej opakovanej presnosti stroja
 • Výroba strategických častí vo vlastných obrobniach s priebežnou kontrolou a vyhodnocovaním presnosti na 3D meracích systémoch
 • Odmeriavanie X-osi lineárnym pravítkom v štandarde – zvýšená presnosť obrábania
 • Mazanie tukom – znížené zaťaženie životného prostredia
 • Bezobslužný automatizovaný režim s podávačmi a odoberačmi obrobkov – zníženie nákladov na výrobu

  Hlavné prednosti

 • Vysoko presné a produktívne opracovanie tvarovo náročných súčiastok
 • Stabilný rezný proces s vysokou opakovanou presnosťou obrábania
 • Diaľková diagnostika a správa dát
 • Modulárna koncepcia stroja umožňuje zostaviť stroj presne na mieru podľa technologických požiadaviek výroby
 • Ponuka rôznych nástrojových systémov s VDI rozhraním s pohonom rotačných nástrojov a s Y-osou
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva –  rôzne typy upínacích zariadení, podávače tyčí, odoberače obrobkov, meracie sondy nástroja, automatické otváranie dverí, odsávanie pár z pracovného priestoru
 • Najnovšie technológie v oblasti pohonov prinášajúce úspory elektrickej energie