Administratívne pozície

Sila spoločnosti TRENS spočíva v jej zamestnancoch. Očakávame od svojich zamestnancov oddanosť a cieľavedomosť. Odmeňujeme vynikajúce výsledky a vytvárame pracovné prostredie potrebné na zlepšenie a podporu kvalitného výkonu.

Presadzujeme oddanosť, kvalifikáciu, vzdelanie a prax, flexibilitu a lojálnosť. Venujeme značnú pozornosť pracoviskám vo všetkých oblastiach.
Snažíme sa zabezpečiť zdravé pracovné prostredie a bezpečnosť na pracovisku.

Kooperant
https://www.profesia.sk/praca/trens-sk/O4198370
Elektrokonštruktér
https://www.profesia.sk/praca/trens-sk/O374276
Technológ - programátor
https://www.profesia.sk/praca/trens-sk/O4638124
Kontrolór kvality
https://www.profesia.sk/praca/trens-sk/O4468465
Konštruktér
https://www.profesia.sk/praca/trens-sk/O4638128
Plánovač výroby
https://www.profesia.sk/praca/trens-sk/O4711404