Administratívne pozície

Sila spoločnosti TRENS spočíva v jej zamestnancoch. Očakávame od svojich zamestnancov oddanosť a cieľavedomosť. Odmeňujeme vynikajúce výsledky a vytvárame pracovné prostredie potrebné na zlepšenie a podporu kvalitného výkonu.

Presadzujeme oddanosť, kvalifikáciu, vzdelanie a prax, flexibilitu a lojálnosť. Venujeme značnú pozornosť pracoviskám vo všetkých oblastiach.
Snažíme sa zabezpečiť zdravé pracovné prostredie a bezpečnosť na pracovisku.

Obchodný referent
https://www.profesia.sk/praca/trens-sk/O4524796
Marketingový špecialista
https://www.profesia.sk/praca/trens-sk/O4632925
Elektrokonštruktér
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2045154/elektrokonstrukter?filter_vpm=1
Konštruktér
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2045201/konstrukter?filter_vpm=1
Technológ - programátor
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2045152/technolog-programator?filter_vpm=1
Nákupca / Nákupkyňa
https://www.profesia.sk/praca/trens-sk/O4487121