Trading

TRENS SK v rámci spoločnosti diverzifikuje a rozširuje svoje činnosti.

Na základe špecifických dopytov našich  partnerov vznikla aj divízia "TRADING", kde pre svojich vybraných zahraničných klientov poskytujeme  komplexné služby a riešenia konkrétnych objednávok na mieru v oblasti obstarávania technologických zariadení, výrobných liniek, investičných celkov, strojov a komodít podľa konkrétnych špecifikácií našich klientov.

Rozsah našej činnosti zabezpečujeme  pre tieto druhy priemyslov:

  • automobilový priemysel
  • strojárenský priemysel
  • stavebný priemysel
  • elektrotechnický priemysel
  • chemický priemysel
  • gumárenský priemysel
  • plastikársky priemysel

Zároveň s našim profesionálnym tímom už na základe aj všeobecných dopytov zastrešujeme v prípade potreby pred realizáciou aj poradenské služby na elimináciu všetkých rizík a nájdenie najoptimálnejšieho riešenia podľa predstáv partnerov a trhových možností.