Výrobné pozície

Sila spoločnosti TRENS spočíva v jej zamestnancoch. Očakávame od svojich zamestnancov oddanosť a cieľavedomosť. Odmeňujeme vynikajúce výsledky a vytvárame pracovné prostredie potrebné na zlepšenie a podporu kvalitného výkonu.

Presadzujeme oddanosť, kvalifikáciu, vzdelanie a prax, flexibilitu a lojálnosť. Venujeme značnú pozornosť pracoviskám vo všetkých oblastiach.
Snažíme sa zabezpečiť zdravé pracovné prostredie a bezpečnosť na pracovisku.

 

Montážny pracovník
https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/pracovne-ponuky/cd724c9a-baac-49ff-9e50-9ff2423a9178?nazovProfesie=mont%C3%A1%C5%BEny%20pracovn%C3%ADk&lokalita=OBSK0229505820
Brusič kovov
https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/pracovne-ponuky/9c1da8a4-7ff7-4a6b-8c97-fe0f265fc98b
Elektrikár - údržbár
https://www.profesia.sk/praca/trens-sk/O32099
Majster výroby
https://www.profesia.sk/praca/trens-sk/O1058044
Sústružník CNC
https://www.trens.sk/advertise/inzerat_sustruznik_CNC.pdf
Manipulačný robotník
https://www.trens.sk/advertise/inzerat_manipulacny_robotnik.pdf
Sústružník
https://www.trens.sk/advertise/inzerat_sustruznik.pdf
Servisný technik - montér
https://www.profesia.sk/praca/trens-sk/O4720970