Výrobné pozície

Sila spoločnosti TRENS spočíva v jej zamestnancoch. Očakávame od svojich zamestnancov oddanosť a cieľavedomosť. Odmeňujeme vynikajúce výsledky a vytvárame pracovné prostredie potrebné na zlepšenie a podporu kvalitného výkonu.

Presadzujeme oddanosť, kvalifikáciu, vzdelanie a prax, flexibilitu a lojálnosť. Venujeme značnú pozornosť pracoviskám vo všetkých oblastiach.
Snažíme sa zabezpečiť zdravé pracovné prostredie a bezpečnosť na pracovisku.

 

Montážny pracovník
https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/pracovne-ponuky/cd724c9a-baac-49ff-9e50-9ff2423a9178?lokalita=OBSK0229505820&pageNr=1&firma=TRENS%20SK%2C%20a.%20s.
Strojný zámočník
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2045143/strojny-zamocnik?filter_vpm=1
Sústružník
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2045103/sustruznik?filter_vpm=1
Frézar
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2045047/frezar?filter_vpm=1
Brusič kovov
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2045144/brusic-kovov?filter_vpm=1
Strojný zámočník
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2045143/strojny-zamocnik?filter_vpm=1