Zverejnené dokumenty

Manažment kvality

TRENS SK, a.s. vlastní od roku 1996 certifikát, ktorý potvrdzuje, že spoločnosť zaviedla a udržiava systém manažérstva kvality v oblasti vývoja a výroby obrábacích strojov podľa  požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 9001. Začiatkom roka 1999 získala certifikát na systém environmentálneho manažérstva, ktorý potvrdzuje, že v oblasti životného prostredia spoločnosť spĺňa požiadavky medzinárodnej normy EN ISO 14001.

 

TRENS SK, a.s. naďalej spĺňa požiadavky medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2015 a STN EN ISO 14001:2015, čo potvrdil certifikačný audit Systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva kvality, pri ktorom bol preskúmaný systém manažérstva kvality auditormi certifikačného orgánu CeMS, s.r.o.

 

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015 CERTIFIKÁT - NATUR PACK - neobaly
CERTIFIKÁT - Environmental - Registrácia záruky
CERTIFIKÁT - NATUR PACK - obaly - Reklamačný poriadok