Kariéra a pracovné príležitosti

V roku 2021 spoločnosť prešla dynamickou zmenou. Nový akcionár a vedenie spoločnosti posilnili pôsobenie na trhu. Počas tohto procesu dospela spoločnosť k zásadnému zisteniu – firemná kultúra zohráva rozhodujúcu úlohu. Pojmy ako udržateľnosť, pokrokové inovácie a ziskový rast sa čoraz viac dostávali do popredia.

Kľúčom k úspechu sú naši zamestnanci.