Energetika

Zaoberáme sa výrobou a rozvodom tepla, dodávkou elektriny a plynu, distribúciou elektriny a plynu, výrobou a dodávkou vody.

Vzhľadom na neustály rast cien energií a rozvoj konkurencie je prioritou spoločnosti znižovanie nákladov a modernizácia zariadení s cieľom zabezpečiť všetkým odberateľom prijateľné ceny.

V oblasti údržby sa naše činnosti zameriavajú najmä na prevenciu a snahou je rozšíriť poskytovanie údržby aj pre iné spoločnosti v blízkych lokalitách. 
Na uvedené činnosti máme platné rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.  

Portfólio:

 • zabezpečujeme dodávky energií za výhodných cenových podmienok v štruktúre zodpovedajúcej potrebám
 • analyzujeme zmluvné vzťahy z hľadiska nákupu, predaja a distribúcie elektriny, tepla, vody 
 • analyzujeme optimálnosť odberov energie z hľadiska rezervovaných kapacít, penalizačných zložiek odberov, tarifného rozloženia atď.
   

Ponuka služieb:

 • dodávka všetkých foriem energie a súvisiacich produktov do areálu
 • rozúčtovanie energie v rámci areálu alebo objektov
 • predaj energií nájomcom, tretím stranám v rámci areálu a objektov
 • zabezpečenie všetkých legislatívnych a administratívnych činností v súvislosti s uvedenými službami
 • optimalizácia odberov energie
 • prevzatie a prevádzkovanie zdrojov a rozvodov energií