SBX500 DoubleTurn M.C.Y

Max obežný priemer 650 mm  
Max sústružený priemer 550 mm  
Max priemer tyčového polotovaru 74/117* mm  
Max priemer tyčového polotovaru s adaptérom  66/103* mm
Max hmotnosť obrobku v hrotoch 1000 kg
Max hmotnosť obrobku upnutého letmo 372 kg

*platí pre špeciálne vyhotovenie

https://www.trens.sk/sites/default/files/01_katalog_mailova_verzia_sk_17.pdf
https://www.trens.sk/sites/default/files/tech_list_sbx500_bez_29.pdf

Všeobecný popis

Výkonné sústružnícke centrum robustnej konštrukcie určené do strojárskej stredne až veľkosériovej výroby na opracovanie súčiastok jednoduchých i zložitých geometrických tvarov. Vyhotovenie s pohyblivým protivretenníkom, Y osou a poháňanými nástrojmi umožňuje komplexné obrobenie súčiastok s dokončením na jednom stroji, čo skracuje čas výroby a zvyšuje presnosť obrobkov.

Stroj výrazne prispieva k nárastu produktivity pri zreteľnom znížení investičných nákladov. 

Najdôležitejšie charakteristiky

 • Modulárna koncepcia umožňujúca zostaviť stroj pre široký rozsah technológií a materiálov
 • Protivreteno s priechodzím upínaním umožňuje kompletné opracovanie
 • Y os s použitím suportového klina prispieva k zvýšeniu stability rezného procesu
 • Rýchla nástrojová hlava veľkosti VDI 40 s 12-imi poháňanými nástrojmi
 • C - os so samostatným servopohonom pre zabezpečenie  presnej a stabilnej polohy obrobku pri zaťažení reznými silami
 • Valivé valčekové vedenia s únosnosťou dimenzovanou pre náročné hrubovacie ale i presné dokončovacie operácie
 • Zväčšené vŕtanie vretien rozširuje možnosti obrábania širšieho sortimentu obrobkov
 • Integrovaný riadiaci panel zlepšuje ergonómiu ovládania stroja operátorom
 • Programovanie v grafickom 3D prostredí s pomocou technologických cyklov
 • Technológie pohonov s úsporou elektrickej energie
 • Možnosť integrácie priemyselných robotov pre manipuláciu polotovarov a obrobkov
 • Chladiace zariadenie s tlakom od 0,7 MPa (7 barov) do 2,0 MPa (20 barov)

Charakteristické znaky

Produkčné sústružnícke centrá robustnej konštrukcie so šikmým lôžkom určené pre vysokopresné a produktívne obrábanie v náročných podmienkach viaczmennej prevádzky.

 • Variabilné stavebnicové riešenie postavené na monolite šikmého lôžka zo šedej liatiny – vysoká tuhosť a presnosť stroja
 • Kvalitné komponenty od renomovaných výrobcov – dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť pri zachovaní dlhodobej opakovanej presnosti stroja
 • Výroba strategických častí vo vlastných obrobniach s priebežnou kontrolou a vyhodnocovaním presnosti na 3D meracích systémoch
 • Odmeriavanie X-osi lineárnym pravítkom v štandarde – zvýšená presnosť obrábania
 • Mazanie tukom – znížené zaťaženie životného prostredia
 • Bezobslužný automatizovaný režim s podávačmi a odoberačmi obrobkov – zníženie nákladov na výrobu

  Hlavné prednosti

 • Vysoko presné a produktívne opracovanie tvarovo náročných súčiastok
 • Stabilný rezný proces s vysokou opakovanou presnosťou obrábania
 • Diaľková diagnostika a správa dát
 • Modulárna koncepcia stroja umožňuje zostaviť stroj presne na mieru podľa technologických požiadaviek výroby
 • Ponuka rôznych nástrojových systémov s VDI rozhraním s pohonom rotačných nástrojov a s Y-osou
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva –  rôzne typy upínacích zariadení, podávače tyčí, odoberače obrobkov, meracie sondy nástroja, automatické otváranie dverí, odsávanie pár z pracovného priestoru
 • Najnovšie technológie v oblasti pohonov prinášajúce úspory elektrickej energie