SBL300 SingleTurn M.Y

Max obežný priemer 530 mm  
Max sústružený priemer 260 mm  
Dĺžka sústruženia v skľučovadle a v koníku 500 mm  
Max priemer tyčového polotovaru​  42*/51/74* mm
Max hmotnosť obrobku v hrotoch 200 kg
Max hmotnosť obrobku upnutého letmo 80 kg

*platí pre špeciálne vyhotovenie

https://www.trens.sk/sites/default/files/01_katalog_mailova_verzia_sk_8.pdf
https://www.trens.sk/sites/default/files/tech_list_sbl300_bez_23.pdf

Všeobecný popis

Stroj určený do strojárskej stredne až veľkosériovej výroby na opracovanie súčiastok jednoduchých i zložitých geometrických tvarov. Stroj výrazne prispieva k nárastu produktivity pri zreteľnom znížení investičných nákladov. 

 
Najdôležitejšie charakteristiky:

 • Veľká variabilita stavebnicového systému umožňuje vyskladať stroje podľa technologických požiadaviek zákazníka
 • Vyhotovenie s elektrovretenami
 • 12-polohová nástrojová  hlava VDI 30  s pohonom rotačných nástrojov a Y-osou
 • Diaľková diagnostika a správa dát
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva –  hydraulické upínania so skľučovadlom alebo klieštinami, podávače tyčí, meracie sondy nástroja, odoberače obrobkov, automatické otváranie dverí, odsávanie pár pracovného priestoru

 

Suporty s pohonmi     
X-os (VDI 30)    
Rozsah posuvov priečneho suportu mm.min -1 1÷10000
Rýchloposuv priečneho suportu mm.min -1 24000
Pracovný zdvih s radiálnou nástrojovou hlavou a Y osou mm 137
     
Y-os   (VDI 25)    
Rozsah posuvov suportu Y-osi mm.min -1 1÷5000*
Rýchloposuv suportu Y-osi mm.min -1 7500*
Pracovný zdvih suportu Y-osi mm  +/-40*

 

Nástrojové systémy
12-polohová radiálna nástrojová hlava s Y-osou s pohonom rotačných nástrojov
Počet nástrojových pozícií   12
Počet poháňaných nástrojových pozícií   12
Priemer hriadeľa (podľa DIN 69880) mm 25
Spojka   W14x0,8x30x16, DIN 5480
Max. prierez noža mm 16x12
Výkon motora pre pohon nástrojov kW 1,5
Max. krútiaci moment Nm 9,5
Max. otáčky min -1 6000

 

 

Charakteristické znaky

Produkčné sústružnícke centrá robustnej konštrukcie so šikmým lôžkom určené pre vysokopresné a produktívne obrábanie v náročných podmienkach viaczmennej prevádzky.

 • Variabilné stavebnicové riešenie postavené na monolite šikmého lôžka zo šedej liatiny – vysoká tuhosť a presnosť stroja
 • Kvalitné komponenty od renomovaných výrobcov – dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť pri zachovaní dlhodobej opakovanej presnosti stroja
 • Výroba strategických častí vo vlastných obrobniach s priebežnou kontrolou a vyhodnocovaním presnosti na 3D meracích systémoch
 • Odmeriavanie X-osi lineárnym pravítkom v štandarde – zvýšená presnosť obrábania
 • Mazanie tukom – znížené zaťaženie životného prostredia
 • Bezobslužný automatizovaný režim s podávačmi a odoberačmi obrobkov – zníženie nákladov na výrobu

  Hlavné prednosti

 • Vysoko presné a produktívne opracovanie tvarovo náročných súčiastok
 • Stabilný rezný proces s vysokou opakovanou presnosťou obrábania
 • Diaľková diagnostika a správa dát
 • Modulárna koncepcia stroja umožňuje zostaviť stroj presne na mieru podľa technologických požiadaviek výroby
 • Ponuka rôznych nástrojových systémov s VDI rozhraním s pohonom rotačných nástrojov i s Y-osou
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva –  rôzne typy upínacích zariadení, podávače tyčí, odoberače obrobkov, meracie sondy nástroja, automatické otváranie dverí, odsávanie pár z pracovného priestoru