SBL300 SingleTurn M.C.Y

Max obežný priemer 530 mm  
Max sústružený priemer 260 mm  
Dĺžka sústruženia v skľučovadle a v koníku 500 mm  
Max priemer tyčového polotovaru​  42*/51/74* mm
Max hmotnosť obrobku v hrotoch 200 kg
Max hmotnosť obrobku upnutého letmo 80 kg

*platí pre špeciálne vyhotovenie

https://www.trens.sk/sites/default/files/01_katalog_mailova_verzia_sk_10.pdf
https://www.trens.sk/sites/default/files/tech_list_sbl300_bez_31.pdf

Všeobecný popis

Stroj určený do strojárskej stredne až veľkosériovej výroby na opracovanie súčiastok jednoduchých i zložitých geometrických tvarov. Stroj výrazne prispieva k nárastu produktivity pri zreteľnom znížení investičných nákladov. 

 
Najdôležitejšie charakteristiky:

 • Veľká variabilita stavebnicového systému umožňuje vyskladať stroje podľa technologických požiadaviek zákazníka
 • C - os so samostatným servopohonom pre zabezpečenie  presnej a stabilnej polohy obrobku pri zaťažení reznými silami
 • Vyhotovenie s elektrovretenami
 • 12-polohová nástrojová  hlava VDI 30 s pohonom rotačných nástrojov a Y-osou
 • Diaľková diagnostika a správa dát
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva –  hydraulické upínania so skľučovadlom alebo klieštinami, podávače tyčí, meracie sondy nástroja, odoberače obrobkov, automatické otváranie dverí, odsávanie pár pracovného priestoru

 

Suporty s pohonmi     
X-os (VDI 30)    
Rozsah posuvov priečneho suportu mm.min -1 1÷10000
Rýchloposuv priečneho suportu mm.min -1 24000
Pracovný zdvih s radiálnou nástrojovou hlavou a Y osou mm 137
     
Y-os   (VDI 25)    
Rozsah posuvov suportu Y-osi mm.min -1 1÷5000*
Rýchloposuv suportu Y-osi mm.min -1 7500*
Pracovný zdvih suportu Y-osi mm  +/-40*
     
C-os    
Spojité riadenie ° 0-360 po 0,001
Max. otáčky vretena min -1 40/36*/32*
Krútiaci moment (podľa opcie)    S1 mm 410/450*/500*
     
Z-os    
Rozsah posuvov pozdĺžneho suportu mm.min -1 1÷10000
Rýchloposuv pozdĺžneho suportu mm.min -1 30000
Pracovný zdvih mm 550
Pracovný zdvih s radiálnou nástrojovu hlavou* mm 485*

 

Charakteristické znaky

Produkčné sústružnícke centrá robustnej konštrukcie so šikmým lôžkom určené pre vysokopresné a produktívne obrábanie v náročných podmienkach viaczmennej prevádzky.

 • Variabilné stavebnicové riešenie postavené na monolite šikmého lôžka zo šedej liatiny – vysoká tuhosť a presnosť stroja
 • Kvalitné komponenty od renomovaných výrobcov – dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť pri zachovaní dlhodobej opakovanej presnosti stroja
 • Výroba strategických častí vo vlastných obrobniach s priebežnou kontrolou a vyhodnocovaním presnosti na 3D meracích systémoch
 • Odmeriavanie X-osi lineárnym pravítkom v štandarde – zvýšená presnosť obrábania
 • Mazanie tukom – znížené zaťaženie životného prostredia
 • Bezobslužný automatizovaný režim s podávačmi a odoberačmi obrobkov – zníženie nákladov na výrobu

  Hlavné prednosti

 • Vysoko presné a produktívne opracovanie tvarovo náročných súčiastok
 • Stabilný rezný proces s vysokou opakovanou presnosťou obrábania
 • Diaľková diagnostika a správa dát
 • Modulárna koncepcia stroja umožňuje zostaviť stroj presne na mieru podľa technologických požiadaviek výroby
 • Ponuka rôznych nástrojových systémov s VDI rozhraním s pohonom rotačných nástrojov a s Y-osou
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva –  rôzne typy upínacích zariadení, podávače tyčí, odoberače obrobkov, meracie sondy nástroja, automatické otváranie dverí, odsávanie pár z pracovného priestoru