Záujem o strojárstvo a programovanie

Spoločnosť TRENS má ten správny smer.

Na základe obojstranného záujmu obnovujeme spoluprácu so Strednou odbornou školou, Pod Sokolicami v Trenčíne, ktorá pred mnohými rokmi fungovala účelovo na vzdelávanie nových zamestnancov bývalej TOS. Takto vznikla staro-nová myšlienka umožniť študentom tretieho a štvrtého ročníka navštíviť náš strojársky podnik.

 Návšteva výrobnej fabriky pôsobila určite na študentov motivačne a zároveň im sprostredkovala perspektívu možného zamestnania po úspešnom ukončení štúdia.
 
„Pracovnú silu a ľudský faktor by sme chceli oveľa viac skvalitniť. Dosiahnuť to chceme edukáciou a tým, že dáme študentom väčší priestor na vzdelávanie sa priamo v praxi. Zamestnancom ponúkame celý rad benefitov, ktoré plánujeme v blízkej budúcnosti ešte rozširovať,“ uviedol k obnovenej spolupráci výrobný riaditeľ spoločnosti Norbert Širka.
 
Študenti mali možnosť prezrieť si ľahkú obrobňu a montáž, kde ich sprevádzal vedúci prevádzky. Vysvetlené boli jednotlivé úkony pri rozličných strojoch. Študenti mali možnosť vidieť, čo sa v TRENS SK vyrába, ako sa rôzne materiály obrábajú a spracovávajú. Kompletná výroba finálnych strojov od výroby prvej súčiastky až po komplexnú montáž ich neuveriteľne zaujala.