Tepelné spracovanie

Tepelné spracovanie

V rámci produkcie tepelne spracovávaných dielov disponujeme vlastnou kaliarňou. 

Technologické metódy

  • Vysokofrekvenčné kalenie
  • Kalenie – olejový kúpeľ
  • Cementovanie
  • Žíhanie
  • Zušľachtenie