Stretnutie s veľvyslancom ČĽR

Návšteva veľvyslanca ČĽR

Dňa 8.11.2022 Trnavskú RK SOPK navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku.

Veľvyslanca sprevádzali ekonomický diplomat, pracovníci ekonomickej a politickej sekcie veľvyslanectva a tlmočník. Za spoločnosť TRENS sa stretnutia zúčastnili člen predstavenstva Mgr. Marko Daniš, obchodný riaditeľ a predseda dozornej rady Mgr. Jaroslav Hadvig.

Program začal stretnutím s najvyššími predstaviteľmi Trnavskej RK SOPK, nasledovalo individuálne rokovanie. Stretnutie prebehlo za účelom proaktívneho rozvoja odbytových kanálov smerom k teritóriu Ázie.
Program delegácie ďalej pokračoval návštevou a prehliadkou Západoslovenského múzea, Knižnice Juraja Fándlyho, prijatím primátorom mesta Trnava a návštevou Univerzity sv. Cyrila a Metoda.
Stretnutie bolo pre všetky zúčastnené strany prínosné a určite nie posledné.