SE820 Numeric T

Max obežný priemer 800 mm  
Max obežný priemer nad suportom 515 mm  
Výška hrotov nad lôžkom 394 mm  
Max priemer tyčového polotovaru  130 mm
Max hmotnosť obrobku v hrotoch;  pri otáčkach do 100 min -1 3500 kg
Max hmotnosť obrobku upnutého letmo;  pri otáčkach do 100 min -1   250 kg
https://www.trens.sk/sites/default/files/01_katalog_mailova_verzia_sk_24.pdf
https://www.trens.sk/sites/default/files/tech_list_se820_se1020_bez_29.pdf

Všeobecný popis

SE820 Numeric T je stroj z kategórie CNC univerzálnych hrotových sústruhov určený pre obrábanie rozmerných rotačných súčiastok. Umožňuje sústružiť vonkajšie i vnútorné valcové, kuželové i komplexné tvarové plochy a  samozrejme všetky druhy závitov.

V kombinácii s vŕtaním a frézovaním umožňuje obrábanie komplikovaných a tvarovo zložitých obrobkov z tyčového materiálu, výkovkov i deleného materiálu. Široké uplatnenie nájde pri špecifických sústružníckych operáciách pre plynárensky, ropný a vodohospodársky priemysel.

Najdôležitejšie charakteristiky:

 • Ideálny stroj pre užívateľa prechádzajúceho z konvenčného UHS na CNC riadený stroj
 • Jednoduchá a komfortná obsluha
 • Dlhá životnosť so zachovaním vysokej presnosti obrábania
 • Vreteník s dvojstupňovou prevodovkou – možnosť obrábania obrobkov s veľkým  priemerom
 • Automatické radenie prevodových stupňov priamo v cykle
 • Ložiská s celoživotnou tukovou náplňou - nízke prevádzkové náklady
 • Priame odmeriavanie polohy vretena – vysoká presnosť pri  mimoosom obrábaní na  veľkých priemeroch
 • Komponenty stroja žíhané na odstránenie vnútorného pnutia - vysoká presnosť a stabilita  počas celej životnosti stroja
 • Krytovanie so spevnenými zónami – vysoký stupeň bezpečnosti obsluhy
 • Veľká variabilita vyhotovení – hydraulické upínanie, hydraulické ovládanie koníka, veľký rozsah točných dĺžok, široká ponuka opierok a upínacích dosiek

 

 
Axiálna revolverová hlava bez pohonu rotačných nástrojov
Počet nástrojových pozícií 8
Priemer hriadeľa (podľa DIN 69880) mm 50
Max. prierez noža mm 32x25

 

 

Charakteristické znaky

Tieto stroje kombinujú výhody konvenčných a CNC strojov. V manuálnom režime stroj pracuje ako konvenčný sústruh a ovláda sa ručnými kolieskami. Ak je požadované, je možné mieru automatizácie obrábania postupne zvýšiť až do plnej CNC prevádzky. Takže technologické operácie obrábania je možné vykonávať jednoducho vypĺňaním vopred preddefinovaných cyklov prípadne štandardným programovaním.

Stroje sú preto ideálne pre kusovú a malosériovú výrobu na opracovanie jednoduchých súčiastok i súčiastok zložitých geometrických tvarov z kovu i plastu. Geometrická presnosť strojov zodpovedá normám  ISO 1708 a ISO 230-1.

 • Vylievané vodiace plochy suportov klznou hmotou - dosiahnutie presnosti polohovania aj pri minimálnej rýchlosti pohybu
 • Predpäté brúsené guličkové skrutky – vysoká rozmerová presnosť obrobkov
 • Meranie geometrie stroja pomocou laserového zariadenia – presné nastavenie osových parametrov stroja
 • Variabilita možností výberu rôznych nástrojových hláv. Konštantná rezná rýchlosť - vysoká kvalita opracovaných plôch
 • Opracovanie súčiastok zložitých geometrických tvarov z kovu i plastu
 • Široká ponuka riadiacich systémov

Hlavné prednosti

 • Ideálny stroj pre užívateľa prechádzajúceho z konvenčného UHS na CNC riadený stroj
 • Nenáročná obsluha
 • Práca v ručnom, cyklovom i automatickom režime
 • Softvérová podpora pre kontúrové programovanie i DIN programovanie
 • Polohovanie osí priamo pomocou servomotorov
 • Výber z voľby riadiaceho systému – SIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN
 • Možnosť použitia 8-polohovej automatickej nástrojovej hlavy bez pohonu rotačných nástrojov
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva – hydraulické upínania, dopravníky triesok, držiaky vyvrtávacej tyče, pevné a pohyblivé opierky, upínacie dosky a skľučovadlá, hydraulický koník