SE1020 Numeric T.M.C

Max obežný priemer 1020 mm  
Max obežný priemer nad suportom 740 mm  
Výška hrotov nad lôžkom 509 mm  
Max priemer tyčového polotovaru  130 mm
Max hmotnosť obrobku v hrotoch;  pri otáčkach do 100 min -1 3500 kg
Max hmotnosť obrobku upnutého letmo;  pri otáčkach do 100 min -1 250 kg
https://www.trens.sk/sites/default/files/01_katalog_mailova_verzia_sk_30.pdf
https://www.trens.sk/sites/default/files/tech_list_se820_se1020_bez_53.pdf

Všeobecný popis

SE1020 Numeric T.M.C je stroj z kategórie CNC univerzálnych hrotových sústruhov určený pre ťažké obrábanie rozmerných rotačných súčiastok s obežným priemerom až 1020 mm.  Umožňuje sústružiť vonkajšie i vnútorné valcové, kuželové i komplexné tvarové plochy a  samozrejme všetky druhy závitov.

V kombinácii s vŕtaním a frézovaním umožňuje obrábanie komplikovaných a tvarovo zložitých obrobkov z tyčového materiálu, výkovkov i deleného materiálu. Široké uplatnenie nájde pri špecifických sústružníckych operáciách pre plynárensky, ropný a vodohospodársky priemysel.
 
Najdôležitejšie charakteristiky:

 • Ideálny stroj pre užívateľa prechádzajúceho z konvenčného UHS na CNC riadený stroj
 • Jednoduchá a komfortná obsluha
 • Dlhá životnosť so zachovaním vysokej presnosti obrábania
 • Vreteník s dvojstupňovou prevodovkou – možnosť obrábania obrobkov s veľkým  priemerom
 • Automatické radenie prevodových stupňov priamo v cykle
 • Ložiská s celoživotnou tukovou náplňou - nízke prevádzkové náklady
 • Priame odmeriavanie polohy vretena – vysoká presnosť pri  mimoosom obrábaní na veľkých priemeroch
 • Komponenty stroja žíhané na odstránenie vnútorného pnutia - vysoká presnosť a stabilita počas celej životnosti stroja
 • C - os so samostatným servopohonom pre zabezpečenie  presnej a stabilnej polohy obrobku pri zaťažení reznými silami
 • Krytovanie so spevnenými zónami – vysoký stupeň bezpečnosti obsluhy
 • Veľká variabilita vyhotovení – hydraulické upínanie, hydraulické ovládanie koníka, pohon rotačných nástrojov, príklopná C-os, veľký rozsah točných dĺžok, široká ponuka opierok a upínacích dosiek

 

Automatické nástrojové systémy
Axiálna revolverová hlava s pohonom rotačných nástrojov
Počet nástrojových pozícií 8
Počet poháňaných nástrojových pozícií 8
Priemer hriadeľa (podľa DIN 69880) mm 50
Spojka DIN 5482 B20x17
Max. prierez noža mm 32x25
Výkon motora pre pohon nástrojov kW 6
Max. krútiaci moment Nm 36
Max. otáčky min -1 3 400

 

 

Charakteristické znaky

Tieto stroje kombinujú výhody konvenčných a CNC strojov. V manuálnom režime stroj pracuje ako konvenčný sústruh a ovláda sa ručnými kolieskami. Ak je požadované, je možné mieru automatizácie obrábania postupne zvýšiť až do plnej CNC prevádzky. Takže technologické operácie obrábania je možné vykonávať jednoducho vypĺňaním vopred preddefinovaných cyklov prípadne štandardným programovaním.

Stroje sú preto ideálne pre kusovú a malosériovú výrobu na opracovanie jednoduchých súčiastok i súčiastok zložitých geometrických tvarov z kovu i plastu. Geometrická presnosť strojov zodpovedá normám  ISO 1708 a ISO 230-1.

 • Vylievané vodiace plochy suportov klznou hmotou - dosiahnutie presnosti polohovania aj pri minimálnej rýchlosti pohybu
 • Predpäté brúsené guličkové skrutky – vysoká rozmerová presnosť obrobkov
 • Meranie geometrie stroja pomocou laserového zariadenia – presné nastavenie osových parametrov stroja
 • Variabilita možností výberu rôznych nástrojových hláv. Konštantná rezná rýchlosť - vysoká kvalita opracovaných plôch
 • Opracovanie súčiastok zložitých geometrických tvarov z kovu i plastu
 • Široká ponuka riadiacich systémov

Hlavné prednosti

 • Ideálny stroj pre užívateľa prechádzajúceho z konvenčného UHS na CNC riadený stroj
 • Nenáročná obsluha
 • Práca v ručnom, cyklovom i automatickom režime
 • Softvérová podpora pre kontúrové programovanie i DIN programovanie
 • Polohovanie osí priamo pomocou servomotorov
 • Výber z voľby riadiaceho systému – SIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN
 • Možnosť použitia 8-polohovej automatickej nástrojovej hlavy s pohonom rotačných nástrojov
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva – hydraulické upínania, dopravníky triesok, držiaky vyvrtávacej tyče, pevné a pohyblivé opierky, upínacie dosky a skľučovadlá, hydraulický koník