SBL500 SingleTurn

Max obežný priemer 600 mm  
Max sústružený priemer 410 mm  
Max priemer tyčového polotovaru 74/117* mm  
Max priemer tyčového polotovaru s adaptérom  66/109* mm
Max hmotnosť obrobku v hrotoch 420 kg
Max hmotnosť obrobku upnutého letmo 215 kg

* platí pre špeciálne vyhotovenie
 

https://www.trens.sk/sites/default/files/01_katalog_mailova_verzia_sk_0.pdf
https://www.trens.sk/sites/default/files/tech_list_sbl500_bez_5.pdf

Všeobecný popis

Sústružnícke centrum robustnej konštrukcie so šikmým lôžkom je určené nielen pre ťažké hrubovacie práce, ale aj pre náročné dokončovacie operácie s požiadavkami na vysokú presnosť a kvalitu povrchu. Výnimočná stabilita rezného procesu je zaručená vysokou tuhosťou jednotlivých konštrukčných častí stroja.

Dlhodobá prevádzková spoľahlivosť predurčuje tento stroj do sústružníckych prevádzok s nepretržitou výrobou s vysokými nárokmi na produktivitu. V konfigurácii s prídavnými zariadeniami na automatickú manipuláciu s obrobkami je možné sústružnícke centrum prevádzkovať v plne automatickom režime.
 

Najdôležitejšie charakteristiky:

 • 12-polohová nástrojová hlava VDI 40 bez pohonu rotačných nástrojov
 • Diaľková diagnostika a správa dát
 • Vyhotovenie i s točnou dĺžkou 1500 mm
 • Priame odmeriavanie polohy vretena – vysoká presnosť 
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva –  hydraulické upínania so skľučovadlom alebo klieštinami, podávače tyčí, meracie sondy nástroja, automatické otváranie dverí, odsávanie pár z pracovného priestoru
 • Krytovanie so spevnenými zónami – vysoký stupeň bezpečnosti obsluhy

 

Suporty s pohonmi 
X-os
Rozsah posuvov priečneho suportu mm.min -1 1÷10000
Rýchloposuv priečneho suportu mm.min -1 20000
Pracovný zdvih mm 270
 
Z-os
Rozsah posuvov pozdĺžneho suportu mm.min -1 1÷10000
Rýchloposuv pozdĺžneho suportu mm.min -1 24000
Pracovný zdvih mm 905/1655*
 
Nástrojové systémy
12-polohová axiálna nástrojová hlava
Počet nástrojových pozícií 12
Priemer hriadeľa (podľa DIN 69880) mm 40
Max. prierez noža mm 25x25

 

 

 

Charakteristické znaky

Produkčné sústružnícke centrá robustnej konštrukcie so šikmým lôžkom určené pre vysokopresné a produktívne obrábanie v náročných podmienkach viaczmennej prevádzky.

 • Variabilné stavebnicové riešenie postavené na monolite šikmého lôžka zo šedej liatiny – vysoká tuhosť a presnosť stroja
 • Kvalitné komponenty od renomovaných výrobcov – dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť pri zachovaní dlhodobej opakovanej presnosti stroja
 • Výroba strategických častí vo vlastných obrobniach s priebežnou kontrolou a vyhodnocovaním presnosti na 3D meracích systémoch
 • Odmeriavanie X-osi lineárnym pravítkom v štandarde – zvýšená presnosť obrábania
 • Mazanie tukom – znížené zaťaženie životného prostredia
 • Bezobslužný automatizovaný režim s podávačmi a odoberačmi obrobkov – zníženie nákladov na výrobu

Hlavné prednosti

 • Vysoko presné a produktívne opracovanie tvarovo náročných súčiastok
 • Stabilný rezný proces s vysokou opakovanou presnosťou obrábania
 • Diaľková diagnostika a správa dát
 • Modulárna koncepcia stroja umožňuje zostaviť stroj presne na mieru podľa technologických požiadaviek výroby
 • Ponuka rôznych nástrojových systémov s VDI rozhraním bez pohonu rotačných nástrojov
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva –  rôzne typy upínacích zariadení, podávače tyčí, odoberače obrobkov, meracie sondy nástroja, automatické otváranie dverí, odsávanie pár z pracovného priestoru
 • Najnovšie technológie v oblasti pohonov prinášajúce úspory elektrickej energie