SBL300 DoubleTurn M

Max obežný priemer 530 mm  
Max sústružený priemer 260 mm  
Max priemer tyčového polotovaru 42/51*/74* mm  
Dĺžka sústruženia v skľučovadlách​  485 mm
Max hmotnosť obrobku v hrotoch 200 kg
Max hmotnosť obrobku upnutého letmo 80 kg

*platí pre špeciálne vyhotovenie

https://www.trens.sk/sites/default/files/01_katalog_mailova_verzia_sk_12.pdf
https://www.trens.sk/sites/default/files/tech_list_sbl300_bez_39.pdf

Všeobecný popis

Stroj určený do strojárskej stredne až veľkosériovej výroby na opracovanie súčiastok jednoduchých i zložitých geometrických tvarov. Vyhotovenie s pohyblivým protivretenníkom umožňuje komplexné obrobenie súčiastok s dokončením na jednom stroji, čo skracuje čas výroby a zvyšuje presnosť obrobkov.

Stroj výrazne prispieva k nárastu produktivity pri zreteľnom znížení investičných nákladov. 
 
Najdôležitejšie charakteristiky:

 • Veľká variabilita stavebnicového systému umožňuje vyskladať stroje podľa technologických požiadaviek zákazníka
 • 12-polohová nástrojová  hlava VDI 30 s pohonom rotačných nástrojov
 • Diaľková diagnostika a správa dát
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva –  hydraulické upínania so skľučovadlom alebo klieštinami, podávače tyčí, meracie sondy nástroja, odoberače obrobkov, automatické otváranie dverí, odsávanie pár pracovného priestoru

 

Suporty s pohonmi     
X-os (VDI 30)    
Rozsah posuvov priečneho suportu mm.min -1 1÷10000
Rýchloposuv priečneho suportu mm.min -1 24000
Pracovný zdvih s radiálnou nástrojovou hlavou mm 168
     
Z-os
Rozsah posuvov pozdĺžneho suportu mm.min -1 1÷10000
Rýchloposuv pozdĺžneho suportu mm.min -1 30 000
Pracovný zdvih s radiálnou nástrojovu hlavou mm 490
 
Nástrojové systémy
12-polohová radiálna nástrojová hlava s pohonom rotačných nástrojov
Počet nástrojových pozícií   12
Počet poháňaných nástrojových pozícií   12
Priemer hriadeľa (podľa DIN 69880) mm 30
Spojka   W16x0,8x30x18, DIN 5480
Max. prierez noža mm 20x16
Výkon motora pre pohon nástrojov kW 8
Max. krútiaci moment Nm 20
Max. otáčky min -1 5 000

Charakteristické znaky

Produkčné sústružnícke centrá robustnej konštrukcie so šikmým lôžkom určené pre vysokopresné a produktívne obrábanie v náročných podmienkach viaczmennej prevádzky.

 • Variabilné stavebnicové riešenie postavené na monolite šikmého lôžka zo šedej liatiny – vysoká tuhosť a presnosť stroja
 • Kvalitné komponenty od renomovaných výrobcov – dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť pri zachovaní dlhodobej opakovanej presnosti stroja
 • Výroba strategických častí vo vlastných obrobniach s priebežnou kontrolou a vyhodnocovaním presnosti na 3D meracích systémoch
 • Odmeriavanie X-osi lineárnym pravítkom v štandarde – zvýšená presnosť obrábania
 • Mazanie tukom – znížené zaťaženie životného prostredia
 • Bezobslužný automatizovaný režim s podávačmi a odoberačmi obrobkov – zníženie nákladov na výrobu

Hlavné prednosti

 • Vysoko presné a produktívne opracovanie tvarovo náročných súčiastok
 • Stabilný rezný proces s vysokou opakovanou presnosťou obrábania
 • Diaľková diagnostika a správa dát
 • Modulárna koncepcia stroja umožňuje zostaviť stroj presne na mieru podľa technologických požiadaviek výroby
 • Ponuka rôznych nástrojových systémov s VDI rozhraním s pohonom rotačných nástrojov 
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva –  rôzne typy upínacích zariadení, podávače tyčí, odoberače obrobkov, meracie sondy nástroja, automatické otváranie dverí, odsávanie pár z pracovného priestoru
 • Najnovšie technológie v oblasti pohonov prinášajúce úspory elektrickej energie