SBE300 TurnEco

Max obežný priemer 530 mm  
Max sústružený priemer 320 mm  
Max priemer tyčového polotovaru 49 mm  
Max priemer tyčového polotovaru s adaptérom  43 mm
Max hmotnosť obrobku v hrotoch 200 kg
Max hmotnosť obrobku upnutého letmo 80 kg
https://www.trens.sk/sites/default/files/01_katalog_mailova_verzia_sk_36.pdf
https://www.trens.sk/sites/default/files/tech_list_sbe_300_turn_eco_bez_5.pdf

Všeobecný popis

CNC sústruh pre výkonné sústruženie prírubových a hriadeľových súčiastok veľmi presných rozmerov. Overená konštrukcia stroja s vysokou tuhosťou. Digitálne servopohony s brúsenými guličkovými skrutkami a lineárne valčekové vedenia s priamym odmeriavaním v X-osi.
 
Spoľahlivosť aj  v najťažších technologických prevádzkach. V opcii s automatickým NC riadeným koníkom a podávačom tyčí je stroj určený pre vysoké výkony a maximálnu produktivitu obrábania v sériovej výrobe.
 
 
Najdôležitejšie charakteristiky:

 • CNC sústruh pre obrábanie dvomi riadenými osami
 • Zmena výbavy počas celej životnosti -  modulárna koncepcia stroja
 • Vysoká presnosť a spoľahlivosť pre nepretržitú prevádzku
 • Úspora energie 30% - digitálne pohony s rekuperáciou energie pri brzdení

 

Charakteristické znaky

Produkčné CNC sústruhy robustnej konštrukcie so šikmým lôžkom určené pre vysokopresné a produktívne obrábanie v náročných podmienkach viaczmennej prevádzky.

 • Variabilné stavebnicové riešenie postavené na monolite šikmého lôžka zo šedej liatiny – vysoká tuhosť a presnosť stroja
 • Kvalitné komponenty od renomovaných výrobcov – dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť pri zachovaní dlhodobej opakovanej presnosti stroja
 • Výroba strategických častí vo vlastných obrobniach s priebežnou kontrolou a vyhodnocovaním presnosti na 3D meracích systémoch
 • Odmeriavanie X-osi lineárnym pravítkom v štandarde – zvýšená presnosť obrábania
 • Bezobslužný automatizovaný režim s podávačmi a odoberačmi obrobkov – zníženie nákladov na výrobu

Hlavné prednosti

 • Vysoko presné a produktívne opracovanie tvarovo náročných súčiastok
 • Stabilný rezný proces s vysokou opakovanou presnosťou obrábania
 • Diaľková diagnostika a správa dát
 • Modulárna koncepcia stroja umožňuje zostaviť stroj presne na mieru podľa technologických požiadaviek výroby
 • Ponuka rôznych nástrojových systémov s VDI rozhraním bez pohonu rotačných nástrojov 
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva –  rôzne typy upínacích zariadení, podávače tyčí, odoberače obrobkov, meracie sondy nástroja, automatické otváranie dverí, odsávanie pár z pracovného priestoru
 • Najnovšie technológie v oblasti pohonov prinášajúce úspory elektrickej energie