Privítali sme delegáciu ekonomických diplomatov

Delegácia diplomatov navštívila spoločnosť TRENS.

Dňa 30.9.2022 sa v spoločnosti TRENS SK, a.s. uskutočnilo stretnutie vedenia spoločnosti s ekonomickými diplomatmi a zástupcami MZVEZ SR.

Delegácia pozostávala zo 70 slovenských ekonomických diplomatov, ktorí mali možnosť rozhliadnuť sa po výrobných priestoroch spoločnosti TRENS. Prehliadkou ich sprevádzal strategický riaditeľ, Ing. Igor Kurty, MBA, ktorý povedal: "Túto diplomatickú návštevu hodnotím veľmi pozítívne, hlavne z pohľadu rozvoja spolupráce a vzťahov medzi našou spoločnosťou a ostatnými krajinami." 

Súčasťou programu bola taktiež prezentácia spoločnosti, spojená so spoločnou diskusiou na aktuálne témy. Počas prezentácie sa ekonomickí diplomati dozvedeli viac o histórií TRENS, produktového portfólia, hlavných cieľoch a vízie spoločnosti v blízkej budúcnosti.

Prezentácia prebehla za prítomnosti člena predstavenstva Mgr. Marka Daniša, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti, Mgr. Martina Nižňana. "Sme radi, že medzi nami a ekonomickými diplomatmi došlo k prehĺbeniu vzájomných vzťahov, ktoré budú viesť k ďalšej spolupráci", dodal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Mgr. Martin Nižňan.