Oznámenie o podaní návrhu na vyhlásenie konkurz

Intro obrázok: 
Slovenčina
Popis: 

Vážení obchodní partneri,
vedenie spoločnosti TRENS SK, a.s. z dôvodu dlhodobo neudržateľnej situácie zapríčinenej dôsledkami energetickej krízy v roku 2022, v kumulácií s narušením dodávateľsko-odberateľských reťazcov v dôsledku nepriaznivého vývoja geopolitickej situácie vo svete, si Vás dovoľuje s poľutovaním informovať, že z dôvodu platobnej neschopnosti bola naša spoločnosť nútená splniť si svoje zákonné povinnosti a podala dňa 15.1.2024 návrh na vyhlásenie konkurzu.

Poradie: 
2