Metrológia

Kontrola a metrológia

Poskytujeme komplexné služby v rámci metrológie podľa požiadaviek zákazníka. Naša spoločnosť disponuje množstvom mikrometrov, kalibrov, tvrdomerov ako aj 3D meracími zariadeniami. 
 
Technologické metódy
Meranie vonkajších a vnútorných rozmerov
3D meranie
Meranie drsnosti povrchu
Meranie tvrdosti HB/HV/HRC

Klimatizované 3D meracie zariadenie ZEISS MMZ G VAST Gold 30 60 20 s presnosťou merania 0,002 mm
Max. rozmery dielu: 6000 x 3000 x 2000 mm
Max. hmotnosť dielu: 5000 kg
 
Klimatizované 3D meracie zariadenie DEA YOTA s presnosťou merania 0,01 mm
Max. rozmery dielu: 1830 x 950 x 950 mm
Max. hmotnosť dielu: 100 kg