Výjazdové zasadnutie Predstavenstva TRK SOPK v TRENS SK

V stredu 18.10.2023 sme v našich priestoroch TRENS SK hostili výjazdové zasadnutie Predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorého sa zúčastnili, okrem riaditeľa TRK SOPK Ing. Jána Václava a predsedu predstavenstva TRK SOPK a generálneho riaditeľa spoločnosti Strojstav CM s.r.o. Dipl. Ing. Borisa Paulena, PhD., konatelia a riaditelia významných firiem Trenčianskeho kraja.
Členov Predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory privítali PhDr. Marko Daniš, predseda predstavenstva TRENS SK, Ing. Martina Korienková, generálna riaditeľka a predsedníčka Dozornej rady TRENS SK a Mgr. Jaroslav Hadvig, obchodný riaditeľ pre zahraničný trh TRENS SK.

Zasadnutie Predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory začalo predstavením našej spoločnosti a prehliadkou výrobnej haly, ktorou členov Predstavenstva SOPK sprevádzal obchodný riaditeľ pre zahraničný trh Mgr. Jaroslav Hadvig.
Hostia sa zoznámili s našou výrobnou činnosťou a informáciami o našej spoločnosti. Zasadnutie ďalej pokračovalo samotným rokovaním členov Predstavenstva TRK SOPK.
Veľmi nás teší, že sme hostili toto podujatie SOPK a mohli sme tak predstaviť našu spoločnosť významným spoločnostiam v trenčianskom regióne.
                                                                                                                                 TRENS SK, ako člen SOPK, si váži doterajšiu a budúcu spoluprácu s SOPK.