Nová spolupráca

Pracovné stretnutie s novým obchodným partnerom

V novej spolupráci spoločnosti TRENS a partnera z regiónu strednej Afriky, sa podľa člena predstavenstva Mgr. Marka Daniša začína nová etapa.
„Z tohto hľadiska je správne, ak začneme budovať s touto krajinou obojstranné vzťahy v súlade so svojimi národnými záujmami," konštatoval.

Hlavným cieľom tohto stretnutia je vytvoriť priestor na prehlbovanie spolupráce s týmto svetadielom.

Afrika je rozlohou tretí najväčší a počtom obyvateľov druhý najľudnatejší svetadiel. 
Veríme, že týmto naštartujeme kvalitnú spoluprácu, ktorá kladne ovplyvní obe zúčastnené strany.