Dodali sme univerzálne hrotové sústruhy

Dňa 27. 6. 2022 prebehlo na Strednej odbornej škole technickej v Dubnici nad Váhom slávnostné prestrihnutie pásky v novej dielni odborného výcviku. Symbolické odovzdanie nových priestorov žiakom SOŠ technickej prebehlo za prítomnosti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku a riaditeľa školy Miroslava Dziaka.

Spoločnosť TRENS SK bola prizvaná k tomuto symbolickému aktu, nakoľko bola priamym účastníkom zariadenia novej dielne. Škole dodala desať nových obrábacích univerzálnych hrotových sústruhov SN32 Classic.

"Sme veľmi radi, že sa žiaci na technickej strednej odbornej škole, budú môcť učiť a rozširovať svoje znalosti práve na našich strojoch." uviedol generálny riaditeľ, Mgr. Martin Nižňan.