Vzdelávanie

Zobraziť v aktualitách: 

Vzdelávanie dáva možnosť stať sa profesijne zdatnejším, sebavedomejším a lepším odborníkom vo svojej profesii. Schopný odborník odvádzajúci dobrú prácu poskytuje firme ten najlepší kapitál a imidž.

Stať sa dobrým odborníkom určite nie je ľahké.  Aj preto v TRENS SK dbáme na rozvoj svojich zamestnancov prostredníctvom vnútropodnikových a externých  vzdelávacích aktivít, ale i vzdelávaním novej nastupujúcej generácie - študentov, ktorí sa chcú stať dobrými odborníkmi. Naša spoločnosť úzko spolupracuje so Strednou odbornou školou strojárskou v Trenčíne. Každoročne majú učni SOŠ možnosť absolvovať odbornú prax priamo vo výrobe a získať praktické zručnosti a skúsenosti, čím sa zvýšia ich šance neskôr sa zamestnať napríklad aj u nás. Spoločnosť TRENS SK podporuje i spoluprácu so študentmi vysokých škôl, ktorí počas štúdia na vysokej škole pracujú pre našu spoločnosť vo svojom alebo príbuznom odbore a postupne vnikajú do praktickej stránky výkonu svojho budúceho povolania.