Vedenie spoločnosti

Zobraziť v aktualitách: 
Martin Nižňan
Generálny riaditeľ
tel.: +421 908 677 584
e-mail: m.niznan@trens.sk
 
Jaroslav Hadvig
Obchodný riaditeľ
tel.: +421 915 180 451
e-mail: j.hadvig@trens.sk
 
Dušan Hajský
Riaditeľ pre logistiku a koordináciu
tel.: +421 908 788 389
e-mail: d.hajsky@trens.sk
Ondrej Szabo, BSBA
Riaditeľ obstarávania
tel.: +421 908 788 402
e-mail: o.szabo@trens.sk
 
Ing. Ladislav Novota
Technický riaditeľ
tel.: +421 915 495 965
e-mail: l.novota@trens.sk
 
Ľuboš Kadlecay
Výrobný riaditeľ
tel.: +421 918 476 021
e-mail: l.kadlecay@trens.sk
 
Ing. Štefan Čabrej
Generálny riaditeľ spoločnosti TRENS RUS
tel.: +421 908 673 660
e-mail: s.cabrej@trens.sk