Stretnutie so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou

Uskutočnilo sa stretnutie s predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).

Na stretnutí dňa 7.12.2022 v sídle spoločnosti TRENS SK, a.s. v Trenčíne boli prítomní akcionári spoločnosti TRENS, člen predstavenstva Mgr. Marko Daniš, spolu s riaditeľmi oddelenia obchodu, výroby, ekonomiky a zástupcami Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), predseda Dr.h.c. doc. Ing Peter Mihók, CSc. a riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory, Ing. Ján Václav.
Stretnutie bolo formou otvorenej diskusie, spoločne sa preberali konkrétne témy z oblasti strojárstva, energetiky a iné.

Na záver ocenili podnetnú debatu. Následná vzájomná komunikácia bude na odbornej úrovni pokračovať aj naďalej.