Sponzor na Trenčianskom robotickom dni

TRENS sa stal významným sponzorom tohtoročných robotických dní

V dňoch od 9. - do 10. novembra 2022 sa na výstavisku v Trenčíne konal 16. ročník "Trenčianskych robotických dní", ktoré organizovala Stredná odborná škola, Pod Sokolicami.

TRENS, ako dôležitý sponzor, sa predstavil v stánku s dizajnom celej svojej histórie.
"Chceli sme mladým študentom odprezentovať dlhoročnú históriu našej spoločnosti na trhu a zároveň, aké významné je byť súčasťou rodiny TRENS", poznamenala personálna manažérka Silvia Molnárová.

Na medzinárodnej súťažnej prehliadke robotov sa zúčastnilo mnoho žiakov základných a stredných škôl, ktorí predviedli svoje technické nadanie a tvorivosť s vlastnými nápadmi a riešeniami. Dostali priestor odprezentovať svoje myšlienky nie len pred odbornou porotou, ktorá ocenila tých najlepších, ale aj pred očami budúcich potenciálnych zamestnávateľov zameraných na strojárstvo a automatizáciu. Hlavným cieľom tohto podujatia je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi na Slovensku - a to sa opäť na tohtoročných robotických dňoch aj podarilo.