Nachádzate sa tu

Servis, generálne a stredné opravy

Tím kvalifikovaných a skúsených servisných technikov spoločnosti TRENS SK zabezpečuje komplexné servisné služby počas celej doby prevádzkovej životnosti sústruhov.

Poskytuje flexibilné riešenie požiadaviek:

 • telefonické poradenstvo v pracovných dňoch od 08:00 do 15:30 hod na telefónnom čísle +421 908 707 820 (po 15.30 je možné zanechať odkaz na záznamníku, na základe ktorého budete kontaktovaný zodpovedným  zamestnancom)
 • možnosť získať odpovede na otázky zasielané poštou, faxom +421 32 7436 645 alebo e-mailom servis@trens.sk
 • servisné zásahy cez internetové pripojenie (diaľková diagnostika) v pracovných dňoch od 8:00 do 15:30 hod

Profesionálny prístup servisných pracovníkov TRENS, ich odborné znalosti a viac než 30 ročné skúsenosti sú zárukou splnenia požiadaviek zákazníkov v technickej, technologickej a servisnej oblasti.
 
Servis sústruhov
Zoznam sústruhov, ktoré servisujeme:
SV18RA, SV18RD, SUI40, SUI50, SN40,
SN32, SN50, SN71, SN500, SN710, SUI80,
SE320, SE520, SE820, SE1020,
SBE300, SBL300, SBL500, SBL700, SBX500

Servis sústruhov zahŕňa tieto činnosti:
1. Uvádzanie sústruhov do prevádzky a zaškolenie obsluhy
2. Záručný a pozáručný servis sústruhov vyrobených v TRENS SK
3. Preventívne prehliadky sústruhov
    Pri preventívnych prehliadkach sa kontroluje funkčnosť všetkých častí stroja, mechanické   
    vôle, vreteno, mazanie, chladenie, vedenie osí stroja a elektrická časť stroja.
    Prínosy preventívnej prehliadky:
     - úspora nákladov na údržbu stroja
     - nižší počet porúch a nepredvídaných opráv a výpadkov výroby
     - možnosť voľby periodicity (štvrťročne, polročne, ročne)
4. Školenia obsluhy a údržby sústruhov
5. Špecializované školenia základného programovania riadiacich systémov Siemens, Heidenhein, Fanuc 
6. Tvorba technológie podľa konkrétnej súčiastky na základe požiadaviek zákazníka (vytypovanie náradia, upínania)
 
Generálne opravy
V rámci generálnych opráv sústruhov ponúka spoločnosť TRENS SK nasledovné služby:

 • Komplexné rozobratie stroja, podskupín a ich vyčistenia
 • Prebrúsenie lôžok, saní, suportov, vretena a pinoly
 • Výmenu poškodených dielov (ložísk, ozubených kolies, skrutiek, matíc, spojky)
 • Kompletnú výmenu elektro častí stroja
 • Povrchovú úpravu (nový náter)
 • Revíznu správu elektroinštalácie stroja  
 • Nastavenie presnosti nového stroja
 • Protokol presnosti
 • Návod na obsluhu
 • Ustavenie a predvedenie stroja u zákazníka

Stroje po generálnej oprave poskytujú cenovo výhodnú alternatívu pri zachovaní liatinového rámu s garantovaním technických parametrov nového stroja.
Vykonávame generálne opravy sústruhov  SV18RA, SV18RD, SN32, SN40 - 50, SN71, SUI40, SUI50.
 
Stredné opravy
Oprava poškodených častí stroja, nastavenie geometrie, odstraňovanie porúch po havárii stroja, výmena ložísk, skrutiek a matíc - všetko, čo je spojené so správnym chodom stroja.

Servisný (reklamačný) protokol