SE520 Numeric T

Max obežný priemer 520 mm  
Max obežný priemer nad suportom 290 mm  
Max sústružený priemer s automatickým revolverovým nástrojovým systémom 300 mm  
Výška hrotov nad lôžkom 250 mm
Max hmotnosť obrobku v hrotoch 1000 kg
Max hmotnosť obrobku upnutého letmo     80 kg
https://www.trens.sk/sites/default/files/01_katalog_mailova_verzia_sk_23.pdf
https://www.trens.sk/sites/default/files/tech_list_se320_se520_bez_24.pdf

Všeobecný popis

SE520 Numeric T je univerzálny CNC sústruh s digitálnymi pohonmi a cyklovým riadením pre obrábanie prírubových a hriadeľových súčiastok s možnosťou aj manuálneho ovládania. Je to stroj, ktorý nájde uplatnenie v strojárskej malo a stredne sériovej výrobe a taktiež i v kusovej výrobe. Je určený na presné obrábanie jednoduchých, ale aj tvarovo zložitých obrobkov z kovu a plastu. Rovnako je vhodný aj ako učebná pomôcka pre stredné, ako i vysoké školy technického zamerania.

Na stroji je možné sústružiť v ručnom režime ovládania pomocou elektronických koliesok alebo vďaka modernému riadiacemu systému vykonávať technologické operácie v automatickom režime, či pomocou preddefinovaných cyklov. Tým sa otvárajú nové možnosti v kusovej výrobe a pri obrábaní malých sérií.
 
Najdôležitejšie charakteristiky:

 • Ideálny stroj pre užívateľa prechádzajúceho z konvenčného UHS na CNC riadený stroj
 • Jednoduchá a komfortná obsluha
 • Dlhá životnosť so zachovaním vysokej presnosti obrábania
 • Náhon vretena cez remeňové prevody – nízka úroveň vibrácií, ktoré sa negatívne prejavujú  pri obrábaní
 • Automatické radenie prevodových stupňov priamo v cykle
 • Ložiská s celoživotnou tukovou náplňou - nízke prevádzkové náklady
 • Komponenty stroja žíhané na odstránenie vnútorného pnutia - vysoká presnosť a stabilita  počas celej životnosti stroja
 • Krytovanie so spevnenými zónami – vysoký stupeň bezpečnosti obsluhy
 • Veľký výber doplnkového príslušenstva a opcií – hydraulické upínanie, hydraulické ovládanie koníka, pohon rotačných nástrojov, široká ponuka opierok a upínacích dosiek
 • Finálny výbrus vodiacich plôch realizovaný až po priskrutkovaní k nohám pre dosiahnutie maximálnej presnosti
 • Vodiace plochy lôžka kalené na 400HB do hĺbky min. 2mm
 • Presnosť polohovania je kontrolovaná na každom stroji laserovým meracím zariadením
 • Ložiská s celoživotnou tukovou náplňou - nízke prevádzkové náklady
 • Tepelne spracované vreteno s kalenou povrchovou vrstvou
 • Vretenová sústava dynamicky vyvážená pre kľudný chod bez vibrácií

 

Automatické nástrojové systémy
Axiálna revolverová hlava bez pohonu rotačných nástrojov
Počet nástrojových pozícií 8
Priemer hriadeľa VDI (podľa DIN 69880) mm 30
Max. prierez noža mm 20x16

 

Charakteristické znaky

Tieto stroje kombinujú výhody konvenčných a CNC strojov. V manuálnom režime stroj pracuje ako konvenčný sústruh a ovláda sa ručnými kolieskami. Ak je požadované, je možné mieru automatizácie obrábania postupne zvýšiť až do plnej CNC prevádzky. Takže technologické operácie obrábania je možné vykonávať jednoducho vypĺňaním vopred preddefinovaných cyklov prípadne štandardným programovaním.

Stroje sú preto ideálne pre kusovú a malosériovú výrobu na opracovanie jednoduchých súčiastok i súčiastok zložitých geometrických tvarov z kovu i plastu. Geometrická presnosť strojov zodpovedá normám  ISO 1708 a ISO 230-1.

 • Vylievané vodiace plochy suportov klznou hmotou - dosiahnutie presnosti polohovania aj pri minimálnej rýchlosti pohybu
 • Predpäté brúsené guličkové skrutky – vysoká rozmerová presnosť obrobkov
 • Meranie geometrie stroja pomocou laserového zariadenia – presné nastavenie osových parametrov stroja
 • Variabilita možností výberu rôznych nástrojových hláv. Konštantná rezná rýchlosť - vysoká kvalita opracovaných plôch
 • Opracovanie súčiastok zložitých geometrických tvarov z kovu i plastu
 • Široká ponuka riadiacich systémov

Hlavné prednosti

 • Ideálny stroj pre užívateľa prechádzajúceho z konvenčného UHS na CNC riadený stroj
 • Nenáročná obsluha
 • Práca v ručnom, cyklovom i automatickom režime
 • Softvérová podpora pre kontúrové programovanie i DIN programovanie
 • Polohovanie osí priamo pomocou servomotorov
 • Výber z voľby riadiaceho systému – SIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN
 • Možnosť použitia 8-polohovej automatickej nástrojovej hlavy s pohonom rotačných nástrojov
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva – hydraulické upínania, dopravníky triesok, držiaky vyvrtávacej tyče, pevné a pohyblivé opierky, upínacie dosky a skľučovadlá, hydraulický koník