SE320 Numeric Basic

Max obežný priemer 320 mm  
Max obežný priemer nad suportom 170 mm  
Max sústružený priemer s ručným nástrojovým systémom MultiSuisse B 320 mm  
Max priemer tyčového polotovaru  41/55* mm
Max otáčky vretena na I.prevodovom stupni 880 min-1
Max otáčky vretena na II.prevodovom stupni 3500 min-1

*platí pre špeciálne vyhotovenie

https://www.trens.sk/sites/default/files/01_katalog_mailova_verzia_sk_18.pdf
https://www.trens.sk/sites/default/files/tech_list_se320_se520_bez_5.pdf

Všeobecný popis

SE320 Numeric Basic je univerzálny CNC sústruh s digitálnymi pohonmi a cyklovým riadením pre obrábanie prírubových a hriadeľových súčiastok s možnosťou aj manuálneho ovládania, ktorý nájde uplatnenie hlavne v strojárskej malo a stredne sériovej výrobe súčiastok menších rozmerov a zároveň je vhodný aj do prevádzok s kusovou výrobou. Na stroji je možné obrábať jednoduché, ale aj tvarovo veľmi zložité prírubové i hriadelové obrobky z kovu a plastu.

Taktiež je vhodný ako učebná pomôcka pre stredné i vysoké školy technického zamerania. Na stroji je možné sústružiť v ručnom režime ovládania pomocou elektronických koliesok alebo vďaka modernému riadiacemu systému vykonávať technologické operácie v automatickom režime, či pomocou preddefinovaných cyklov. Tým sa otvárajú nové možnosti v kusovej výrobe a zvyšovanie produktivity pri obrábaní malých sérií.

 
Najdôležitejšie charakteristiky:

 • Ideálny stroj pre užívateľa prechádzajúceho z konvenčného UHS na CNC riadený stroj
 • Minimálne zástavbové rozmery
 • Jednoduchá a komfortná obsluha
 • Dlhá životnosť so zachovaním vysokej presnosti obrábania
 • Náhon vretena cez remeňové prevody – nízka úroveň vibrácií, ktoré sa negatívne prejavujú  pri obrábaní
 • Prepojenie motora a vretena remeňom je tiež veľmi účinnou bariérou prestupu tepla a chvenia na pracovné vreteno
 • Automatické radenie prevodových stupňov priamo v cykle
 • Ložiská s celoživotnou tukovou náplňou - nízke prevádzkové náklady
 • Komponenty stroja žíhané na odstránenie vnútorného pnutia - vysoká presnosť a stabilita  počas celej životnosti stroja
 • Krytovanie so spevnenými zónami – vysoký stupeň bezpečnosti obsluhy
 • Obrábanie pomocou vstavaných cyklov (vyplnením parametrov)
 • Finálny výbrus vodiacich plôch realizovaný až po priskrutkovaní k nohám pre dosiahnutie maximálnej presnosti
 • Vodiace plochy lôžka kalené na 400HB do hĺbky min. 2mm
 • Presnosť polohovania je kontrolovaná na každom stroji laserovým meracím zariadením
 • Tepelne spracované vreteno s kalenou povrchovou vrstvou
 • Vretenová sústava dynamicky vyvážená pre kľudný chod bez vibrácií

 

Ručné nástrojové systémy
Rychloupínací nástrojový držiak MultiSuisse B
Max. prierez noža mm 25x25

  

Charakteristické znaky

Tieto stroje kombinujú výhody konvenčných a CNC strojov. V manuálnom režime stroj pracuje ako konvenčný sústruh a ovláda sa ručnými kolieskami. Ak je požadované, je možné mieru automatizácie obrábania postupne zvýšiť až do plnej CNC prevádzky. Takže technologické operácie obrábania je možné vykonávať jednoducho vypĺňaním vopred preddefinovaných cyklov prípadne štandardným programovaním.

Stroje sú preto ideálne pre kusovú a malosériovú výrobu na opracovanie jednoduchých súčiastok i súčiastok zložitých geometrických tvarov z kovu i plastu. Geometrická presnosť strojov zodpovedá normám  ISO 1708 a ISO 230-1.

 • Vylievané vodiace plochy suportov klznou hmotou - dosiahnutie presnosti polohovania aj pri minimálnej rýchlosti pohybu
 • Predpäté brúsené guličkové skrutky – vysoká rozmerová presnosť obrobkov
 • Meranie geometrie stroja pomocou laserového zariadenia – presné nastavenie osových parametrov stroja
 • Variabilita možností výberu rôznych ručných nástrojových systémov. Konštantná rezná rýchlosť - vysoká kvalita opracovaných plôch
 • Opracovanie súčiastok zložitých geometrických tvarov z kovu i plastu
 • Široká ponuka riadiacich systémov

Hlavné prednosti

 • Ideálny stroj pre užívateľa prechádzajúceho z konvenčného UHS na CNC riadený stroj
 • Nenáročná obsluha
 • Práca v ručnom, cyklovom i automatickom režime
 • Softvérová podpora pre kontúrové programovanie i DIN programovanie
 • Polohovanie osí priamo pomocou servomotorov
 • Výber z voľby riadiaceho systému – SIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva – hydraulické upínania, dopravníky triesok, držiaky vyvrtávacej tyče, pevné a pohyblivé opierky, upínacie dosky a skľučovadlá, hydraulický koník