SBL700 SingleTurn M.C

Max obežný priemer 750 mm  
Max sústružený priemer 500 mm  
Max priemer tyčového polotovaru 107mm  
Max priemer tyčového polotovaru s adaptérom  97 mm
Max hmotnosť obrobku v hrotoch 2500 kg
Max hmotnosť obrobku upnutého letmo 250 kg
https://www.trens.sk/sites/default/files/01_katalog_mailova_verzia_sk_7.pdf
https://www.trens.sk/sites/default/files/tech_list_sbl700_bez_21.pdf

Všeobecný popis

Najväčší stroj z typového radu SBL sústružníckych centier je určený do strojárskej stredne a veľkosériovej výroby na náročné opracovanie veľkorozmerových súčiastok zložitých geometrických tvarov.

Svoje uplatnenie nájde predovšetkým v technologických prevádzkach zaoberajúcich sa výrobou väčších prírubových alebo hriadeľových súčiastok  v strojárskom priemysle, kde je na prvom mieste presnosť, kvalita a vysoká produktivita výroby.
 

Najdôležitejšie charakteristiky:

 • 12-polohová nástrojová hlava VDI 50  s pohonom rotačných nástrojov
 • C - os so samostatným servopohonom pre zabezpečenie  presnej a stabilnej polohy obrobku pri zaťažení reznými silami
 • Diaľková diagnostika a správa dát
 • Výkon motora poháňajúceho vreteno 37kW (S1)
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva –  hydraulické upínania so skľučovadlom alebo klieštinami, podávače tyčí, meracie sondy nástroja, automatické otváranie dverí, odsávanie pár z pracovného priestoru
 • Krytovanie so spevnenými zónami – vysoký stupeň bezpečnosti obsluhy

 

Suporty s pohonmi  
X-os (VDI 50)
Rozsah posuvov priečneho suportu mm.min -1 1÷10000
Rýchloposuv priečneho suportu mm.min -1 16000
Pracovný zdvih mm 420
Pracovný zdvih s radiálnou nástrojovou hlavou* mm  
 
Z-os 
Rozsah posuvov pozdĺžneho suportu mm.min -1 1÷10000
Rýchloposuv pozdĺžneho suportu mm.min -1 20000
Pracovný zdvih mm 2170
 
Nástrojové systémy
12-polohová axiálna nástrojová hlava s pohonom rotačných nástrojov    
Počet nástrojových pozícií 12
Počet poháňaných nástrojových pozícií 6
Upínací priemer stopky (podľa DIN 69880) mm 50
Spojka B 20x17, DIN 5482
Max. prierez noža mm 32x32
Výkon motora pre pohon nástrojov kW 8
Max. krútiaci moment Nm 27
Max. otáčky min -1 2750

Charakteristické znaky

Produkčné sústružnícke centrá robustnej konštrukcie so šikmým lôžkom určené pre vysokopresné a produktívne obrábanie v náročných podmienkach viaczmennej prevádzky.

 • Variabilné stavebnicové riešenie postavené na monolite šikmého lôžka zo šedej liatiny – vysoká tuhosť a presnosť stroja
 • Kvalitné komponenty od renomovaných výrobcov – dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť pri zachovaní dlhodobej opakovanej presnosti stroja
 • Výroba strategických častí vo vlastných obrobniach s priebežnou kontrolou a vyhodnocovaním presnosti na 3D meracích systémoch
 • Odmeriavanie X-osi lineárnym pravítkom v štandarde – zvýšená presnosť obrábania
 • Mazanie tukom – znížené zaťaženie životného prostredia
 • Bezobslužný automatizovaný režim s podávačmi a odoberačmi obrobkov – zníženie nákladov na výrobu

Hlavné prednosti

 • Vysoko presné a produktívne opracovanie tvarovo náročných súčiastok
 • Stabilný rezný proces s vysokou opakovanou presnosťou obrábania
 • Diaľková diagnostika a správa dát
 • Modulárna koncepcia stroja umožňuje zostaviť stroj presne na mieru podľa technologických požiadaviek výroby
 • Ponuka rôznych nástrojových systémov s VDI rozhraním s pohonom rotačných nástrojov 
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva –  rôzne typy upínacích zariadení, podávače tyčí, odoberače obrobkov, meracie sondy nástroja, automatické otváranie dverí, odsávanie pár z pracovného priestoru
 • Najnovšie technológie v oblasti pohonov prinášajúce úspory elektrickej energie