SBL500 SingleTurn M

Max obežný priemer 600 mm  
Max sústružený priemer 410 mm  
Max priemer tyčového polotovaru 74/117* mm  
Max priemer tyčového polotovaru s adaptérom  66/109* mm
Max hmotnosť obrobku v hrotoch 420 kg
Max hmotnosť obrobku upnutého letmo 215 kg

*platí pre špeciálne vyhotovenie
 

https://www.trens.sk/sites/default/files/01_katalog_mailova_verzia_sk_3.pdf
https://www.trens.sk/sites/default/files/tech_list_sbl500_bez_13.pdf

Všeobecný popis

Sústružnícke centrum robustnej konštrukcie so šikmým lôžkom je určené nielen pre ťažké hrubovacie práce, ale aj pre náročné dokončovacie operácie s požiadavkami na vysokú presnosť a kvalitu povrchu. Výnimočná stabilita rezného procesu je zaručená vysokou tuhosťou jednotlivých konštrukčných častí stroja.

Dlhodobá prevádzková spoľahlivosť predurčuje tento stroj do sústružníckych prevádzok s nepretržitou výrobou s vysokými nárokmi na produktivitu. V konfigurácii s prídavnými zariadeniami na automatickú manipuláciu s obrobkami je možné sústružnícke centrum prevádzkovať v plne automatickom režime.
 

Najdôležitejšie charakteristiky:

 • 12-polohová nástrojová hlava VDI 40 s pohonom rotačných nástrojov
 • Diaľková diagnostika a správa dát
 • Vyhotovenie i s točnou dĺžkou 1500 mm
 • Priame odmeriavanie polohy vretena – vysoká presnosť pri  mimoosom obrábaní na  veľkých priemeroch
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva –  hydraulické upínania so skľučovadlom alebo klieštinami, podávače tyčí, meracie sondy nástroja, automatické otváranie dverí, odsávanie pár z pracovného priestoru
 • Krytovanie so spevnenými zónami – vysoký stupeň bezpečnosti obsluhy

 

Suporty s pohonmi 
X-os
Rozsah posuvov priečneho suportu mm.min -1 1÷10000
Rýchloposuv priečneho suportu mm.min -1 20000
Pracovný zdvih mm 270
 
Z-os
Rozsah posuvov pozdĺžneho suportu mm.min -1 1÷10000
Rýchloposuv pozdĺžneho suportu mm.min -1 24000
Pracovný zdvih mm 905/1655*
 
Nástrojové systémy
12-polohová axiálna nástrojová hlava s pohonom rotačných nástrojov*
Počet nástrojových pozícií 12
Počet poháňaných nástrojových pozícií 6
Priemer hriadeľa (podľa DIN 69880) mm 40
Spojka B 17x14, DIN 5482
Max. prierez noža mm 25x25
Výkon motora pre pohon nástrojov kW 6,1
Max. krútiaci moment Nm 13
Max. otáčky min -1 4000

 

Charakteristické znaky

Produkčné sústružnícke centrá robustnej konštrukcie so šikmým lôžkom určené pre vysokopresné a produktívne obrábanie v náročných podmienkach viaczmennej prevádzky.

 • Variabilné stavebnicové riešenie postavené na monolite šikmého lôžka zo šedej liatiny – vysoká tuhosť a presnosť stroja
 • Kvalitné komponenty od renomovaných výrobcov – dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť pri zachovaní dlhodobej opakovanej presnosti stroja
 • Výroba strategických častí vo vlastných obrobniach s priebežnou kontrolou a vyhodnocovaním presnosti na 3D meracích systémoch
 • Odmeriavanie X-osi lineárnym pravítkom v štandarde – zvýšená presnosť obrábania
 • Mazanie tukom – znížené zaťaženie životného prostredia
 • Bezobslužný automatizovaný režim s podávačmi a odoberačmi obrobkov – zníženie nákladov na výrobu

 

Hlavné prednosti

 • Vysoko presné a produktívne opracovanie tvarovo náročných súčiastok
 • Stabilný rezný proces s vysokou opakovanou presnosťou obrábania
 • Diaľková diagnostika a správa dát
 • Modulárna koncepcia stroja umožňuje zostaviť stroj presne na mieru podľa technologických požiadaviek výroby
 • Ponuka rôznych nástrojových systémov s VDI rozhraním s pohonom rotačných nástrojov 
 • Široké možnosti prevedení a príslušenstva –  rôzne typy upínacích zariadení, podávače tyčí, odoberače obrobkov, meracie sondy nástroja, automatické otváranie dverí, odsávanie pár z pracovného priestoru
 • Najnovšie technológie v oblasti pohonov prinášajúce úspory elektrickej energie