CNC univerzálne hrotové sústruhy

Charakteristické znaky:

Vylievané vodiace plochy suportov klznou hmotou - dosiahnutie presnosti polohovania aj pri minimálnej rýchlosti pohybu Predpäté brúsené guličkové skrutky – vysoká rozmerová presnosť obrobkov Meranie geometrie stroja pomocou laserového zariadenia – presné nastavenie osových parametrov stroja
Variabilita možností výberu rôznych nástrojových hláv. Konštantná rezná rýchlosť - vysoká kvalita opracovaných plôch Opracovanie súčiastok zložitých geometrických tvarov z kovu i plastu Široká ponuka riadiacich systémov

 

Tieto stroje kombinujú výhody konvenčných a CNC strojov. V manuálnom režime stroj pracuje ako konvenčný sústruh a ovláda sa ručnými kolieskami. Ak je požadované, je možné mieru automatizácie obrábania postupne zvýšiť až do plnej CNC prevádzky. Takže technologické operácie obrábania je možné vykonávať jednoducho vypĺňaním vopred preddefinovaných cyklov, prípadne štandardným programovaním. Stroje sú preto ideálne pre kusovú a malosériovú výrobu na opracovanie jednoduchých súčiastok i súčiastok zložitých geometrických tvarov z kovu i plastu. Geometrická presnosť strojov zodpovedá normám  ISO 1708 a ISO 230-1.
 

HLAVNÉ PREDNOSTI:

  • Ideálny stroj pre užívateľa prechádzajúceho z konvenčného UHS na CNC riadený stroj
  • Nenáročná obsluha
  • Práca v ručnom, cyklovom i automatickom režime
  • Softvérová podpora pre kontúrové programovanie i DIN programovanie
  • Polohovanie osí priamo pomocou servomotorov
  • Výber z voľby riadiaceho systému – SIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN
  • Možnosť použitia 8-polohovej automatickej nástrojovej hlavy bez pohonu/s pohonom rotačných nástrojov
  • Široké možnosti prevedení a príslušenstva – hydraulické upínania, dopravníky triesok, držiaky vyvrtávacej tyče, pevné a pohyblivé opierky, upínacie dosky a skľučovadlá, hydraulický koník