Prijatie zahraničnej návštevy

Dňa 26. apríla 2022 navštívila TRENS SK, a.s. návšteva zahraničných partnerov.

Hostí prijal akcionár spoločnosti TRENS SK, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Mgr. Martin Nižňan, člen predstavenstva Mgr. Marko Daniš, obchodný riaditeľ a predseda dozornej rady Mgr. Jaroslav Hadvig a výrobný riaditeľ Norbert Širka.
 
Po prijatí, mali zahraniční hostia prehliadku výrobných hál.

Následne sa zúčastnili bilaterálnych rokovaní.