Pri príležitosti 85. výročia spoločnosti TRENS SK, a.s. a 70. výročia SOŠ školy.

Deň otvorených dverí

Stredná odborná škola pod Sokolicami ( SOŠ ) má so spoločnosťou TRENS SK /bývalá TOS Trenčín/ spoločnú minulosť už od svojho vzniku v roku 1952.

SOŠ bola zriadená ako liaheň budúcich pracovníkov pre strojárske prevádzky na celom Slovensku, ale predovšetkým pre miestneho výrobcu modernej obrábacej techniky, TOS Trenčín (terajší TRENS SK, a.s.).
Prepojenie školy a  spoločnosti TRENS SK tvorí symbiózu: na jednej strane vždy aktuálne trendy v priemysle, sprostredkované našim zamestnancom a žiakom počas sedemdesiatich rokov spoločnej spolupráce, na druhej strane stovky vzdelaných odborníkov, ktorých pripravila SOŠ. 

Zmeny, ktorými prešlo bývalé SOU od svojho vzniku, je najlepšie vidieť na vlastné oči 29.9.2022 počas Dňa otvorených dverí Pod Sokolicami 14, v Trenčíne.

Napríklad 3D modelovanie na PC, 3D skener, 3D tlač, riadiacu a ovládaciu časť pneumatických prvkov, CO2 laser, diagnostiku automobilov, prácu na konvenčných a CNC obrábacích strojoch, modelovú železnicu, históriu spoločnosti TRENS SK a úspechy žiakov SOŠ.
V dielňach SOŠ je k dispozícii klasické aj moderné strojové vybavenie, čo dokumentuje vývoj v oblasti priemyslu. Mnohé zo školských obrábacích strojov pochádzajú práve z bývalého závodu TOS Trenčín.

Preto vás srdečne pozývame aj na exkurziu do výrobných priestorov spoločnosti TRENS SK.  Možnosť vidieť akým vývojom prešla spoločnosť za 85 rokov svojej činnosti, bude pre mnohých zaujímavá. Návštevníci nahliadnu do výrobného procesu jednotlivých strojov od prvej súčiastky až po komplexnú montáž.

Tešíme sa na vás.