Prehĺbenie vzájomnej spolupráce

Slovenská technická univerzita a spoločnosť TRENS SK

Po zasadnutí oboch subjektov, STU Slovenská technická univerzita (strojnícka fakulta) a spoločnosť TRENS SK, a.s., dňa 4.novembra 2022, kde sa v plnej miere diskutovalo s vedením spoločnosti, generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Mgr. Martin Nižňan, s členom predstavenstva, pánom Mgr. Markom Danišom a zastupiteľmi ZSP SR (Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky) o zintenzívnení a prehĺbení vzájomnej spolupráce.

K stretnutiu sa vyjadril člen predstavenstva, pán Mgr. Marko Daniš: "Rokovanie hodnotíme ako prospešné. Dohodnuté kroky sú potrebným základným kameňom pre budovanie pevných pilierov v strednodobom, dlhodobom ale zároveň v určitých oblastiach a témach aj krátkodobom horizonte".

"Od spolupráce a konkrétnych krokov, očakávame pozitívny prínos pre obidve strany." dodal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Mgr. Martin Nižňan.

https://www.sjf.stuba.sk/sk/diani-na-fakulte/spolocnost-trens-ma-vazny-z...