Deň zdravia

Deň pre naše zdravie s VŠZP

V rámci prevencie zdravia našich zamestnancov sme v  spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou zorganizovali v našej spoločnosti Deň zdravia.

Naši kolegovia mohli absolvovať vyšetrenia ako komplexná analýza ľudského tela (meranie BMI, bazálneho metabolizmu, viscerálneho tuku), vyšetrenie z krvi zamerané na hladinu cukru, cholesterolu a glykémie a v neposlednej rade výživové poradenstvo.

Deň zdravia nás príjemne prekvapil najmä vysokým záujmom a  účasťou,  a pevne veríme, že v blízkej budúcnosti si túto príjemnú a zdraviu prospešnú akciu zopakujeme.