85-ročné skúsenosti s výrobou obrábacích strojov

Intro obrázok: 
Slovenčina
Popis: 

Naša história siaha až do roku 1937, sme pokračovateľ tradície, dobrého mena a kvality výrobkov nesúcich pôvodné obchodné meno TOS

Názov tlačidla: 
Zobraziť viac
Poradie: 
5
Nadpis: 

85-ročné skúsenosti s výrobou obrábacích strojov

Odkaz tlačidla: 
Profil a história spoločnosti