Servisné služby

Intro obrázok: 
Odkaz intra: 
/servisn%C3%A9-slu%C5%BEby
Popis: 

Profesionálny prístup servisných pracovníkov TRENS, ich odborné znalosti
a skúsenosti sú zárukou splnenia požiadaviek zákazníkov v technickej,
technologickej a servisnej oblasti.