Servisné služby

Zobraziť v aktualitách: 

Tím kvalifikovaných a skúsených servisných technikov spoločnosti TRENS SK zabezpečuje komplexné servisné služby počas celej doby prevádzkovej životnosti sústruhov.

Poskytuje flexibilné riešenie požiadaviek:

 • telefonické poradenstvo v pracovných dňoch od 08:00 do 15:30 hod na telefónnom čísle +421 908 707 820 (po 15.30 je možné zanechať odkaz na záznamníku, na základe ktorého budete kontaktovaný zodpovedným  zamestnancom)
 • možnosť získať odpovede na otázky zasielané poštou alebo e-mailom servis@trens.sk
 • servisné zásahy cez internetové pripojenie (diaľková diagnostika) v pracovných dňoch od 8:00 do 14:30 hod

Profesionálny prístup servisných pracovníkov TRENS, ich odborné znalosti a skúsenosti sú zárukou splnenia požiadaviek zákazníkov v technickej, technologickej a servisnej oblasti.
 
Servis sústruhov
Zoznam sústruhov, ktoré servisujeme:
SN40, SN32, SN50, SN71, SN500, SN710, SUI80, SE320, SE520, SE520SL, SE820, SE1020, SBE300, SBL300, SBL500, SBL700, SBX500

Servis sústruhov zahŕňa tieto činnosti:

 • Uvádzanie sústruhov do prevádzky a zaškolenie obsluhy, školenia programovania riadiacich systémov FANUC, SIEMENS, HEIDENHAIN
 • Záručný a pozáručný servis sústruhov vyrobených v TRENS 
 • Odstraňovanie porúch stroja 

Preventívna prehliadka sústruhov:
Pri preventívnych prehliadkach sa kontroluje funkčnosť všetkých častí, mechanickej vôle, vretena, mazania, chladenia, vedenia osí stroja a elektrickej časti stroja, meranie geometrie stroja.

Prínos preventívnej prehliadky pre zákazníka:

 • úspora nákladov na údržbu stroja
 • nižší počet porúch a nepredvídaných opráv a výpadkov výroby
 • možnosť voľby periodicity (polročne, ročne) 

Opravy sústruhov podľa požiadaviek zákazníka: 
V rámci opráv sústruhov ponúka spoločnosť TRENS SK nasledovné služby:

 • Komplexná demontáž stroja na podskupiny
 • Diagnostika a vymedzenie rozsahu opravy stroja
 • Oprava poškodených častí
 • Prebrúsenie lôžok, saní, suportov, vretena a nová pinola
 • Zaškrabávanie jednotlivých podskupín do geometrických pozícií podľa protokolu presnosti
 • Výmena poškodených a opotrebovaných dielov (ložísk, ozubených kolies, skrutiek, matíc, spojky)
 • Čiastočná alebo kompletná výmena elektro častí stroja
 • Povrchová úprava (nový náter)
 • Vystavenie revíznej správy elektroinštalácie stroja  
 • Vystavenie protokolu presnosti stroja
 • Ustavenie a predvedenie stroja u zákazníka

Garantujeme:

 • Výrobu a použitie originálnych dielov
 • Odbornú diagnostiku pri demontáži a montáži jednotlivých častí
 • Vykonávanie zábehu vretenových ložísk podľa doporučenia výrobcu
 • Meranie presnosti polohovania jednotlivých osí laserovým interferometrom s následnou softvérovou korekciou
 • V rámci Slovenska sme lídrom v schopnosti brúsenia vodiacich plôch s vysokou presnosťou
 • Ako výrobca vlastníme a máme prístup ku všetkým technológiám potrebným k oprave stroja, čím vieme zvládnuť prípadné neočakávané požiadavky či situácie počas priebehu opravy

Stroje po oprave poskytujú cenovo výhodnú alternatívu pri zachovaní liatinového rámu s garantovaním technických parametrov nového stroja.

Vykonávame opravy sústruhov:
SN32, SN50, SN71, SN500, SN710, SUI80, SE320, SE520, SE820, SE1020, SBE300, SBL300, SBL500, SBX500, SBL700.
 
Stredné opravy
Oprava poškodených častí stroja, nastavenie geometrie, odstraňovanie porúch po havárii stroja, výmena ložísk, skrutiek a matíc - všetko, čo je spojené so správnym chodom stroja.

SERVISNÉ SLUŽBY - formulár pre požiadavku na servisné služby