Sociálny program

Zabezpečujeme rozvinutý sociálny program, ktorý poskytuje našim zamestnancom mnoho výhod: 

  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
  • príspevky na stravovanie,
  • vendingový program - zabezpečenie pitného režimu pre všetkých zamestnancov,
  • poskytovanie kvalitného pracovného oblečenia a jeho čistenie na náklady zamestnávateľa,
  • zaujímavé finančné odmeny pri príležitosti pracovného jubilea,
  • motivačné odmeny za vnútropodnikové školenia,
  • riadenie pracovných skupín.

Neustále sa snažíme zlepšovať pracovné prostredie. Odmeňujeme zamestnancov za aktívny prístup a zlepšovateľské nápady vo všetkých oblastiach ich  činností.