História spoločnosti od roku 1937

HISTÓRIA  TRENS SK, A. S. 

1937 - vznik továrne (firma WALTER) -  výroba leteckých motorov
1946 - OMNIA – Strojárne a automechanika - výroba poľnohospodárskych a potravinárskych strojov a zariadení
1951 - začiatok výroby obrábacích strojov (sústruhy) a špeciálnej techniky
1962 - výroba obrábacích strojov – hlavný výrobný program, vlastné výskumno-vývojové pracoviská
1963 - TOS Trenčín, národný podnik
1992 - TOS Trenčín, akciová spoločnosť
1998 - TRENS, a. s.
2011 - TRENS SK, a. s.
2021 – zmena akcionárov, reštrukturalizácia a prínos nových inovácií
 
História firmy siaha až do roku 1937, kedy sa česká firma WALTER rozhodla premiestniť výrobu leteckých motorov na Slovensko. Jej zámery však  narušili udalosti druhej svetovej vojny.
 
V roku 1946 sa zmenil výrobný program fabriky, ktorá bola začlenená pod Škodove závody ako závod OMNIA–Strojárne a automechanika, ktorý sa zaoberal výrobou jednoduchých poľnohospodárskych zariadení, plniacich automatov, kuchynských robotov. V tom čase mal podnik okolo 300 zamestnancov.
 
Významným obdobím v histórii firmy boli roky 1951-1952. V januári 1951 bol národný podnik OMNIA začlenený ako pobočný závod do strojárskeho národného podniku Dubnica nad Váhom. Reštrukturalizácia závodu priniesla zmenu výrobného programu s orientáciou na výrobu hrotových sústruhov špeciálnej techniky pre vojenské účely. Od tej doby sa traduje výroba obrábacích strojov. Boli to stroje pod označením SUR 260-400.
 
V roku 1957 došlo k prevzatiu výroby univerzálneho hrotového sústruhu SV 18 R z TOS Kuřim.
 
O dva roky neskôr došlo k osamostatneniu podniku pod názvom STROJÁRNE 9. MÁJA, aby sa v roku 1958 stal znovu súčasťou dubnického podniku Strojárske a metalurgické závody.
 
Od roku 1961 má podnik vlastnú vývojovú konštrukciu obrábacích strojov. Ďalšie modifikované typy sústruhu SV18R (SV18RA, SV18RB, SV18RD) boli vyvíjané už v samostatnom TOS Trenčín. (keďže TOS vzniká až o dva roky neskôr, celá veta tu trošku predbieha udalosti) V tom istom roku bola z TOS Čelákovice prevzatá konštrukčná koncepcia pre výrobu stroja SN40 a SN71, čím sa rozšírila výroba o tieto typorozmery. Ich výroba v odvodených modifikáciách SN50C a SN71C pretrváva do dnešnej doby.
 
K výraznému rozmachu výroby obrábacích strojov, k rozšíreniu ich sortimentu a k zvýšeniu technickej úrovne došlo po roku 1962 vytvorením a vybudovaním vlastného výskumno-vývojového pracoviska pre oblasť obrábacích strojov.
 
Dôležitý rok v živote podniku je rok 1963, kedy sa stal samostatným národným podnikom s názvom TOS Trenčín. V nasledujúcich rokoch patrili pod TOS Trenčín podniky v Galante, Spišskej Novej Vsi a prevádzka v Hornom Srní. V tomto období bol TOS súčasťou trustu TST Praha.
 
Rok 1967 nadviazal na typ sústruhov pod označením SUI. (toto tu nedáva zmysel – rok 1967 nemohol nadviazať na žiadny sústruh, ktorý navyše nie je pomenovaný. Toto nadväzuje na Čelákovice? - podľa webu To premostenie treba prerobiť) Postupne sa v Trenčíne vyvíjali a vyrábali malé sústruhy, revolverové sústruhy, poloautomatické čelné sústruhy, poloautomatické kopírovacie sústruhy, jednoúčelové stroje, portálové manipulátory, obrábacie centrá i CNC sústruhy.
 
Po organizačných zmenách v roku 1980 došlo aj k zmene názvu podniku na Továrne strojárskej techniky, koncernový podnik TOS Trenčín.
 
V roku 1986 pracovalo v celom podniku 4 764 pracovníkov. V truste TST zotrval podnik do roku 1989. V tomto roku sa osamostatnil a vrátil k názvu TOS Trenčín ako štátny podnik.
 
V roku 1992 bola zahájená privatizácia podniku a došlo k zmene na akciovú spoločnosť.
 
V rokoch 1994-1995 začal podnik s vývojom a výrobou prototypu nového radu univerzálnych hrotových sústruhov s pracovným označením UNIS. Z tohto radu sú aj dnes v produktovom portfóliu stroje SN500 a SN710.
 
V oblasti CNC sústruhov sa začala v roku 1997 príprava projektu s označením SBL500CNC. Išlo o prvý sústruh so šikmým lôžkom. V rade CNC strojov sa postupne etablovali stroje SBL300, SBE300, SBX500, SE320, SE520, SE820 a SE1020. V roku 2017 k nim pribudol stroj SE 520 SL.
 
V apríli 1998 bola schválená zmena obchodného mena na TRENS, a. s. I keď TRENS musel odstúpiť od používania značky „TOS“, tradícia vysokej kvality obrábacích strojov, ich technická dokonalosť a dlhá životnosť zostávajú i naďalej jednou z hlavných priorít spoločnosti.
 
Súčastne v roku 1998 došlo aj k zmene majiteľov podniku a následne i k zmene názvu na TRENS Trenčín. Od tohto roku  bol k názvu pripojený prívlastok SK a súčasný názov znie TRENS SK, akciová spoločnosť Trenčín.
 
Od roku 2011 spoločnosť vystupuje pod zmeneným menom TRENS SK, a. s.
 
V roku 2021 prišli do spoločnosti noví akcionári, obmena nastala aj vo vedení spoločnosti TRENS SK. Aktuálne má spoločnosť naplánované nové projekty a sústreďuje sa na nové strategické ciele.