PROFIL SPOLOČNOSTI

Intro obrázok: 
Odkaz intra: 
/profil-spolo%C4%8Dnosti-0
Popis: 

Akciová spoločnosť TRENS SK, a. s. je najväčším výrobcom obrábacích strojov na Slovensku 
a dlhodobo patrí medzi najvýznamnejších výrobcov obrábacích strojov v Európe.