Orgány spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti

Martin Nižňan​
Predseda predstavenstva

Ondrej Szabo, BSBA
Podpredseda predstavenstva
 
Marko Daniš​
Člen predstavenstva

Dozorná rada

Jaroslav Hadvig​
Predseda dozornej rady

​JUDr. Peter Debnár
Člen dozornej rady

Peter Vražda
Člen dozornej rady

Murugan Sankaran
Člen dozornej rady